Hanne Ivars

Sininen, vihreä, valo


-

Tervetuloa Hanne Ivarsin näyttelyn avajaisiin keskiviikkona 24.5. klo 17–19!
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 18.6. klo 14–16

Hanne Ivars käyttää eri ilmaisumuotoja luodakseen teoksia, jotka kertovat ihmisestä ja hänen sosiaalisista suhteistaan: nukkeanimaatio, ääni ja installaatio. Vuodesta 2008 hän on tehnyt nukkeanimaatioita, jotka peilaavat ihmisen hienompia ja huonompia puolia. Näyttely Sininen, vihreä, valo tuo esiin ihmisen valoisempia puolia. Se sai alkuunsa ihmisen suhteesta ympäröivään maailmaan ja ympäristöön, aiheita joita kuvataiteilijat usein käsittelevät. Tämän kaltaiset kysymykset sai hänet kiinnostumaan psykologiasta buddhismin traditiossa.

Näyttely rakentuu nukkeanimaatioinstallaatioista- ja valoinstallaatiosta. Ivars on kiinnostunut kohtaamaan tuntemattoman ja havaitsemaan uusia asioita. Hän on antanut itsensä inspiroitua ihmisen paremmista puolista ja buddhismin tavasta tarkkailla tajuntaa. Erityisesti käsitteitä kuten valo, keveys, myötätunto, rakkaus, ja ihmisen valmius avautumiseen ja antamaan tilaa ovat vaikuttaneet näyttelyn sisältöön ja muotoutumiseen.

“Olen kiinnostunut siitä miten ajatuksemme vaikuttavat mieleemme, onnellisuutemme ja ruumiiseemme. Se mitä liikkuu mielessämme vaikuttaa myös meidän vapauden tunteeseemme. Näitä jollain tavalla abstrakteja käsitteitä käsittelen tarinattomassa nukkeanimaatioissani ja pienissä lavastetuissa nukkeveistoksissani. asioita, jotka ovat läsnä meidän jokapäiväisissä askareissa, mutta ikäänkuin piilossa.”

Yhteistä näyttelyn teoksille on, että ne tavallaan kertovat näyttämöstä, viittaavat esitykseen tai esiintymiseen. Hanne Ivarsin teoksissa näyttämö on usein läsnä. Se on paikka läsnäololle, tila missä esiintyjä antaa yleisölle tai kuuntelijalle jotain. Sininen, vihreä, valo on näyttely, missä rekvisiitta on saanut inspiraatiota näyttämösta tai lavastuksesta. Videoprojektorit seisovat valojalustoilla ja pienet nukkeveistokset seisovat kovaäänisten jalustoilla.

Hanne Ivars työskentelee sekä analyyttisellä että intuitiivisella tasolla. Hänen nukkeanimaationsa antavat vaikutelman välittömyydestä ja läsnäolosta. Myös nuket ovat ekspressiivisiä. Havaintoja meditaatiosta hän liittää vapaasti nukkeanimaatioonsa ja, valo- ja nukkeinstaallaatioihiinsa.

Myös itse työskentelyprosessi kuvata nukkeanimaatioita on antanut inspiraationsa näyttelyn teoksille, teoksiin on liitetty moottorilla liikkuvia osia tai animoitua valoa. Installaatioissaan Ivars on myös kiinnostunut väristä valona. Yksi installaatio on sininen, toinen vihreä ja seuraava valoisa. Teosten musiikki on muusikko Tuomo Purasen käsialaa.

Hanne Ivars (s. 1968) on vuodesta 2008 työskennellyt nukkeanimaatioiden parissa. Ivarsin teoksia on ollut esillä ympäri maailmaa näyttelyissä ja festivaaleilla. Hänen viimeinen yksityisnäyttelynsä oli Kluuvin galleriassa vuonna 2014. Vuonna 2016 hän on osallistunut ryhmänäyttelyyn Porin taidemuseon Poriginal Galleriassa, ja osallistunut Peter Holmgårdin Forårsalon Kunstforeningen Baghold, Köpenhaminassa sekä She-Ness festivaalilla New Mexicossa Yhdysvalloissa, kuraattorina Maarit Suomi-Väänänen ja levitys Av-arkki. Hänen työskentelynsä Galleria Sculptorin näyttelyn parissa on mahdollistanut Svenska kulturfondenin myöntämä työskentelyapuraha.


Välkommen på vernissage onsdagen 24 maj kl. 17–19!
Konstnärsträff på söndagen 18 juni kl. 14–16

Hanne Ivars använder sig av olika uttrycksmedel för att skapa verk som handlar om människan och hennes sociala relationer: dockanimation, ljud och installation. Sedan 2008 gör hon dockanimationer som avser att spegla människans goda och mindre goda sidor. Utställningen Ljus, blå och grön handlar om människans ljusare sidor. Det är en utställning som utgår från människans förhållande till sin omvärld och sin miljö, ämnen som ofta är föremål för bildkonstnärligt arbete. Frågor av det slaget har fått henne att intressera sig för psykologin inom den buddhistiska traditionen.

Utställningen har formen av dels installationer med dockanimationer, dels en installation med ljus. Ivars har velat ge sig ut i det okända och erfara något nytt. Hon har velat fånga människans ljusare sidor och låtit sig inspireras av buddhismens syn på medvetandet. Utforskningen av begrepp som ljushet, medkänsla och kärlek samt människans beredskap att öppna sig och ge plats har spelat roll för utställningens innehåll och utformning.

“Jag är intresserad av hur våra tankar påverkar vårt sinne, vår känsla av lycka och vår kropp. Det som rör sig i vårt sinne berör även vår känsla av frihet. De här abstrakta begreppen visualiseras i mina historielösa dockanimationer – och i mina små dockinstallationer. Det som är med oss i vardagen, men ändå så dolt.”

Gemensamt för de utställda arbetena är att de på olika sätt handlar om en scen: om att stå på en scen, om att uppträda på scen och om att skapa scenografi. Scenen är ett element som ofta finns med i Hanne Ivars arbeten. Den är en plats för närvaro, en plats där den uppträdande har något att ge publiken eller åhöraren. Ljus, blå och grön är en utställning där även rekvisitan har hämtat inspiration från scenen eller scenografin. Videoprojektorer står på ljusstativ, och två dockor står på stativ för högtalare.

Hanne Ivars arbetar både analytiskt och intuitivt. Hennes dockanimationer vill ge en illusion av omedelbarhet, av ett slags närvaro i själva filmandet. Även själva dockorna har en karaktär av omedelbarhet och expressivitet. Förnimmelser från meditation sammanförs fritt med dockanimationer och installationer med dockor och ljus.

Själva processen att filma dockanimationer har inspirerat till en del arbeten i utställningen, arbeten som har försetts med motorstyrda delar eller animerat ljus. I sina installationer prövar Ivars även färger som ljus. En installation är blå, en är grön och en är ljus. Musik som passar till dockanimationerna har skapats av musiker Tuomo Puranen.

Hanne Ivars ( f. 1968 ) arbetar sedan 2008 med dockanimationer i stop motion-teknik. Hennes verk är spridda runt om i världen och har visats på både utställningar och festivaler. Hennes senaste separatutställning ägde rum på Glogalleriet, Helsingfors stads konstmuseum 2014. År 2016 deltog hon i en samutställning på Poriginal galleriet vid Björneborgs konstmuseum. Samma år medverkade hon i Peter Holmgårds Forårssalon på Kunstforeningen Baghold i Köpenhamn samt i festivalen She-Ness i New Mexico i USA, med Maarit Suomi-Väänänen som kurator och Av-arkki som distributör. Hennes arbete med utställningen på Galleri Sculptor har möjliggjorts med ett arbetsstipendium från Svenska Kulturfonden.


GALLERIA

Galleria Sculptor on Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n ylläpitämä nykytaidegalleria, joka sijaitsee Helsingin keskustassa. Galleria Sculptorin monipuolinen näyttelyohjelmisto esittelee vuosittain laajan kirjon nykytaidetta, erityisfokuksenaan nykykuvanveisto. Sculptorin näyttelyt ovat usein innovatiivisia, yllättäviä ja haastavat kävijää näkemään toisin. Gallerian näyttelyaikoja voivat hakea kaikki ammattitaiteilijat kahdesti vuodessa. Sculptorissa on myös myyntikokoelma, jossa esitellään ja myydään liiton jäsenten pienoisveistoksia.


AIKAISEMPIA NÄYTTELYITÄ

KUUKAUDEN TAITEILIJA 2017

Kuukauden taiteilija -esittely Galleria Sculptorin myyntikokoelmahuoneen takaosassa on pienimuotoinen näyttely, vaihtuva osa myyntikokoelmaamme.

Tammikuu: Anni Hanén ja Jenni Tieaho
Helmikuu: Paula Salmela
Huhtikuu: Elina Strandberg
Toukokuu: Tatu Vuorio
Kesäkuu: Terhi Heino
Elokuu: Veijo Setälä


MENNEET KUUKAUDEN TAITEILIJAT

2016

Tammikuu: Inkeri Harri
Helmikuu: Jyrki Siukonen
Maaliskuu: Tuija Teiska
Huhtikuu: Merja Haapala
Toukokuu: Mika Heinonen
Elokuu: Leena Mäki-Patola
Syyskuu: Tommi Toija
Lokakuu: Pertti Toikkanen
Marraskuu: Susanna Autio
Joulukuu: Pasi Vainionpää

2015

Tammikuu: Veikko Nuutinen
Helmikuu: Eila Minkkinen
Maaliskuu: Tiina Laasonen
Huhtikuu: Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Toukokuu: Mikko Tapio
Kesäkuu: Sade Hiidenkari
Elokuu: Julia Strand
Syyskuu: Skulptörförbundet (Ruotsi)
Lokakuu: Pekka Rytkönen
Marraskuu: Petri Eskelinen
Joulukuu: Riikka Mäkikoskela


NÄYTTELYN PITÄMINEN

Hakuajat ovat vuosittain maaliskuussa ja syyskuussa, kuun loppuun asti. Keväällä aikaa haetaan puolentoista vuoden päähän syksylle ja syksyllä puolentoista vuoden päähän keväälle.

Näyttelyt valitsee jäsenistön yleiskokouksessa valitsema näyttelytoimikunta. Näyttelytoimikunta 2017:  Simo Ripatti (pj), Jasmin Anoschkin, Maija Helasvuo ja Kuvanveistäjäliiton hallituksen edustaja Frank Brümmel.

Näyttelyjaksot ovat noin 3 viikon pituisia, ja vuodesta 2018 alkaen noin 4 viikon pituisia. Näyttelyvuokra on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäseniltä 2760 ja muilta 3160 euroa. Vuokraan sisältyy mm. n. 650 kutsukortin postimaksu mutta ei painokuluja. Myyntiprovisio on 35%.


NÄYTTELYHAKEMUS

Näyttelyaikaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, josta ilmenee mille kaudelle anomus jätetään. Anomuksen voi tehdä vain yhdelle kaudelle kerrallaan. Lataa kansilehti näyttelyhakemukseen oheisesta linkistä.

Hakemuksessa tulee olla taitelijan nimi ja täydellinen osoite ja muut yhteystiedot sekä lyhyt luonnehdinta suunnitellusta näyttelystä. Liitteenä tulee lisäksi olla 5-10 täydellisesti nimikoitua (taiteilija, teos, vuosi, materiaalit) värikopiota mahdollisimman viimeaikaisesta tuotannosta ja curriculum vitae.

Lisäksi hakemukseen voi liittää mahdollisia katalogeja (ei kopioita kritiikeistä). Toivomme anomuksen olevan A4-kokoinen kansio tai vastaava helposti luettava kokonaisuus, jossa sivut ja osat pysyvät paikoillaan.

Hakemukseen ei toivota liittettävän pieniäkään teoksia, ainoastaan kuvia teoksista. Anomuksessa voi myös mainita toivomuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista näyttelysuunnitelmista.

Näyttelyhakemus tulee lähettää osoitteella Galleria Sculptor, Näyttelytoimikunta, Eteläranta 12, 00130 Helsinki. Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen vastaus toimikunnan päätöksestä. Kuvamateriaali sekä mahdolliset muut liitteet palautetaan postimerkein varustetun palautuskuoren lähettäneille.

Tultuaan valituksi, taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla näyttelysopimuksen allekirjoittamisen ja näyttelyn päättymisen välisenä aikana.