Hans-Christian Berg

Color Space -/+


-

HC Bergin veistokset ja optiset installaatiot osallistavat katsojaa ja luovat vahvan interaktiivisen dialogin ympäristön kanssa. Bergin teokset herättävät kiinnostusta ymmärtää paremmin itseämme ja subjektiivista todellisuuttamme. Teokset koskettavat, viettelevät katsetta, ja vangitsevat katsojan osaksi tila-aikaulottuvuutta, jossa kuva, ajatus ja tuntematon kietoutuvat yhteen. Valo on pitkään toiminut Bergin taiteessa eräänlaisena primus motorina, ja sen avulla Berg pohtii olemassaolevaa, kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä itsestämme ja katseen rajoista.

Color Space -trilogiansa kolmannessa näyttelyssä Berg pyrkii entistä monimutkaisempaan värisommitteluun haastaakseen katsetta tuntemattomalle alueelle, jossa värin ja tilan koreografia luo entistä tilallisempia ja hämmentävämpiä valoilmiöitä.

”Yksi tärkemmistä Color Space -/+ -näyttelyn taustalla olevista ajatuksista on pyrkimys murtaa tilan ja ajan kokemisen rajoja kuvallisesti. Olen työskennellyt kaksinkertaisella paletilla, ja sekoittamalla subtraktiivisia ja additiivisia värisekoituksia olen luonut uuden kuvamaailman, joka syntyy valon nopeuden ja katsojan välisessä vuorovaikutuksessa. Valon, materiaalin ja tilan välinen symbioosi on tarjonnut minulle mahdollisuuden luoda jatkuvan, luonteeltaan immateriaalinen valotilan, joka toteutuu kuvan, muodon ja tilan rajapinnassa.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HC Berg

HC Bergin teosten aiheet kumpuavat erilaisista lähteistä, ja ne heijastavat hänen havaintoon pohjautuvaa tapaansa tutkia valoa ja sen ominaisuuksia. Valo on samanaikaisesti sekä fyysistä ja ymmärrettävää että eteeristä, käsittämätöntä ja mystistä. Valolla on kyky tehdä näkymättömästä näkyvää.

HC Berg (s. 1971) on valmistunut Taiteen maisteriksi sekä Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopisto) lasi- ja keramiikkalinjalta sekä Kuvataideakatemian kuvanveiston linjalta. Bergin monipuolinen koulutustausta näkyy teknisenä taituruutena ja erilaisten materiaalien ja tekniikoiden monipuolisena ja ennakkoluulottomana hyödyntämisenä. Berg on tunnustettu niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. Hänet on palkittu Vuoden 2007 nuorena taiteilijana Suomessa ja hänen teoksiaan on ollut esillä museoissa, gallerioissa ja taidemessuilla ympäri maailman. Bergin teokset ovat hyvin edustettuina niin suomalaisissa julkisissa kokoelmissa kuin koti- ja ulkomaisissa yksityiskokoelmissakin. Berg asuu ja työskentelee Inkoossa.

Taiteilija on tavattavissa näyttelynsä äärellä su 26.2. klo 14–16.


GALLERIA

Galleria Sculptor on Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n galleria. Kuvanveiston lisäksi myös muiden taiteenalojen sekä ulkomaisten näyttelyiden järjestäminen on mahdollista. Galleria Sculptor on Suomen ainoa kuvanveistoon erikoistunut taidegalleria.

Galleria sijaitsee paraatipaikalla Etelärannassa ja avara tila mahdollistaa hyvin vaikuttavien näyttelyiden toteuttamisen. Näyttelytoiminnan lisäksi Sculptorin tiloissa on Myyntikokoelma, jossa on liiton jäsenten pienoisveistoksia. Samassa tilassa on myös Kuukauden taiteilija -näyttely.


AIKAISEMPIA NÄYTTELYITÄ

KUUKAUDEN TAITEILIJA 2017

Tammikuu: Anni Hanén ja Jenni Tieaho
Helmikuu: Paula Salmela
Maaliskuu: Terhi Heino
Huhtikuu: Elina Strandberg
Toukokuu: Tatu Vuorio
Elokuu: Veijo Setälä


MENNEET KUUKAUDEN TAITEILIJAT

2016

Tammikuu: Inkeri Harri
Helmikuu: Jyrki Siukonen
Maaliskuu: Tuija Teiska
Huhtikuu: Merja Haapala
Toukokuu: Mika Heinonen
Elokuu: Leena Mäki-Patola
Syyskuu: Tommi Toija
Lokakuu: Pertti Toikkanen
Marraskuu: Susanna Autio
Joulukuu: Pasi Vainionpää

2015

Tammikuu: Veikko Nuutinen
Helmikuu: Eila Minkkinen
Maaliskuu: Tiina Laasonen
Huhtikuu: Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Toukokuu: Mikko Tapio
Kesäkuu: Sade Hiidenkari
Elokuu: Julia Strand
Syyskuu: Skulptörförbundet (Ruotsi)
Lokakuu: Pekka Rytkönen
Marraskuu: Petri Eskelinen
Joulukuu: Riikka Mäkikoskela


NÄYTTELYN PITÄMINEN

Hakuajat ovat vuosittain maaliskuussa ja syyskuussa, kuun loppuun asti. Keväällä aikaa haetaan puolentoista vuoden päähän syksylle ja syksyllä puolentoista vuoden päähän keväälle.

Näyttelyt valitsee jäsenistön yleiskokouksessa valitsema näyttelytoimikunta. Näyttelytoimikunta 2017:  Simo Ripatti (pj), Jasmin Anoschkin, Maija Helasvuo ja Kuvanveistäjäliiton hallituksen edustaja Frank Brümmel.

Näyttelyjaksot ovat noin 3 viikon pituisia, ja vuodesta 2018 alkaen noin 4 viikon pituisia. Näyttelyvuokra on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäseniltä 2760 ja muilta 3160 euroa. Vuokraan sisältyy mm. n. 650 kutsukortin postimaksu mutta ei painokuluja. Myyntiprovisio on 35%.


NÄYTTELYHAKEMUS

Näyttelyaikaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, josta ilmenee mille kaudelle anomus jätetään. Anomuksen voi tehdä vain yhdelle kaudelle kerrallaan. Lataa kansilehti näyttelyhakemukseen oheisesta linkistä.

Hakemuksessa tulee olla taitelijan nimi ja täydellinen osoite ja muut yhteystiedot sekä lyhyt luonnehdinta suunnitellusta näyttelystä. Liitteenä tulee lisäksi olla 5-10 täydellisesti nimikoitua (taiteilija, teos, vuosi, materiaalit) värikopiota mahdollisimman viimeaikaisesta tuotannosta ja curriculum vitae.

Lisäksi hakemukseen voi liittää mahdollisia katalogeja (ei kopioita kritiikeistä). Toivomme anomuksen olevan A4-kokoinen kansio tai vastaava helposti luettava kokonaisuus, jossa sivut ja osat pysyvät paikoillaan.

Hakemukseen ei toivota liittettävän pieniäkään teoksia, ainoastaan kuvia teoksista. Anomuksessa voi myös mainita toivomuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista näyttelysuunnitelmista.

Näyttelyhakemus tulee lähettää osoitteella Galleria Sculptor, Näyttelytoimikunta, Eteläranta 12, 00130 Helsinki. Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen vastaus toimikunnan päätöksestä. Kuvamateriaali sekä mahdolliset muut liitteet palautetaan postimerkein varustetun palautuskuoren lähettäneille.

Tultuaan valituksi, taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla näyttelysopimuksen allekirjoittamisen ja näyttelyn päättymisen välisenä aikana.


KUUKAUDEN TAITEILIJA -HAKU

Kuukauden taiteilija -näyttely Galleria Sculptorin myyntikokoelmahuoneen takaosassa on pienimuotoinen näyttely, vaihtuva osa myyntikokoelmaamme. Kuukauden taiteilija -haku järjestetään syksyisin koko seuraavalle vuodelle.

Tilan rakenteista johtuen ripustuksen on oltava kevyt ja helppo. Taiteilija voi ripustaa joko seinälle tai pienten jalustojen päälle 1-4 teosta, niiden koosta riippuen. Näyttelylle ei järjestetä avajaisia.

Näyttelyaika on kalenterikuukausi. Kuukauden taiteilijan näyttelyvuokra on 150 euroa, joka maksetaan liiton tilille laskua vastaan. Vuokraan sisältyy tiedotus liiton nettisivuilla ja gallerian facebookissa sekä vuosittain lista Kuukauden taiteilijoista liiton jäsenluettelon takakannessa. Myös gallerian sähköisissä näyttelykutsuissa mainitaan Kuukauden taiteilijan nimi.