Anna Hyrkkänen

SUPERPOSITIO


-

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin taiteilijan läsnä ollessa torstaina 2.2.2023 klo 17–19!

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 26.2. klo 14–16.

Helmikuussa kuvataiteilija Anna Hyrkkänen luo Galleria Sculptorin Studioon teoskokonaisuuden, jossa valkoinen tila veistoksineen ja värillisine valoineen ilmentää mielen rakenteita. Tila edustaa eräänlaista alati muuttuvaa mallia tai karttaa, joka synnyttää ihmismielen kokonaisuuden sekä pohjan minuudelle. Se on vastaanottava pinta, kuten iho on pinta kehossamme.

Hyrkkänen käyttää teostensa pohjana aivotutkimuksessa löydettyä tietoa ja mallinnoksia aivojen toimintamekanismeista. Aivot ovat dynaaminen järjestelmä, joka jatkuvasti mukauttaa sisäisiä kytkentöjään palvelemaan ympäristön vaatimuksia.

Hyrkkäsen tilateos Superpositio tuo näkyviin mekanismeja, joilla ihmiskeho, mieli, aivot ja tajunta liittyvät toisiinsa ja työskentelevät yhdessä luoden omien sääntöjensä varassa toimivan, alati kehittyvän ja toimintaansa muovaavan mikrokosmoksen.

Ihmisten kanssakäyminen sekä keskinäisten suhteiden rakentuminen – ja tuhoutuminen – ovat nekin seurausta monimutkaisten liitosten syntymisestä ja hajoamisesta. Kallonsisäisessä mikrokosmoksessa hermosolujen lonkeromaiset, hapuilevat haarakkeet etsivät hyväksyttävää tai hylättävää liitosta tunnustellen ja törmäillen toisiinsa.

Taiteen edistämiskeskus on tukenut näyttelyn tekemistä.

Anna Hyrkkänen (1979) asuu ja työskentelee Tampereella. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2010. Monenlaisia materiaaleja ja tekniikoita käyttävä Hyrkkänen on valmistumisestaan lähtien työskennellyt valoinstallaatioiden ja veistosten parissa.

Hyrkkäsen työskentelyn keskiössä ovat ajan ja paikan käsitteet sekä keho. Näitä teemoja hän tutkii niin kehon sisäisen maailman mikrokosmoksessa kuin aistein koettavassa tilassa ja ympäristössä. Hyrkkäsen teoksia on Jenny ja Antti Wihurin säätiön, Suomen Taideyhdistyksen, valtion, SAMKin kuvataiteen yksikön sekä yksityisissä kokoelmissa.

Videon toteutus: Pia Männikkö