Nuutti Koskinen


-

Nuutti Koskinen on helsinkiläinen mediataiteilija, joka työskentelee videon, valokuvan ja animaation keinoin ja näitä yhdistellen. Hänen työssään toistuvia teemoja ovat kielen käyttö, metaforat ja visuaalisen representaation semantiikka, jota sovelletaan usein ekologisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

Galleria Sculptoriin toukokuussa 2023 valmistuva videoinstallaatio käsittelee luontokokemuksen infrastruktuuria, ympäristöä erilaisten tuotantojärjestelmien ja ideologioiden historiallisena kudelmana.