Aiko Tsukahara

Monument of Solitude


-

Aiko Tsukaharan teokset perustuvat hänen kiinnostukseensa avaruutta ja arkkitehtuuria kohtaan kokonaisvaltaisina käsitteinä, erityisesti luonnon ja keinotekoisen, kuvitteellisen ja historiallisen kontekstin välisen epäselvän rajan suhteen. Hänen käsitteellisille teoksilleen tunnusomaista on herkkä työskentelytapa, jossa tarkasti työstetyt rakenteelliset kokeilut ja teosten materiaalien voima yhdistyvät.

Monument of Solitude (Yksinäisyyden monumentti) -näyttely koostuu veistoksista ja projisoinnista. Näyttely tutkii ’(ei-mihinkään) kuulumisen’ ja ’kodin/kodittomuuden’ käsitettä tarkastelemalla sellaisia arkkitehtonisia motiiveja, jotka tuottavat yksinäisyyden käsitteen ihmisen luomisprosessissa.

Sotilasarkkitehtuuriset kohteet, kuten linnoitukset, bunkkerit ja suojat, jotka on jätetty luontoon näyttävät usein vieraalle planeetalle pakkolaskun tehneiltä avaruusaluksilta koska ne eivät sovi ympäristöönsä. Nämä massiiviset ihmisten suojaksi luodut rakenteet ovat paikkasidonnaisia ja samaan aikaan ne eivät kuulu olinpaikkaansa. Tässä ne muistuttavat ’avaruusarkkitehtuuria’ (joka on vielä vain idea siinä mielessä, että olemassa olevat arkkitehtuurin säännöt eivät sitä rajoita) olemalla jatkuvan inspiraation kohde fiktion ja todellisuuden rajapinnassa toimiville teoreetikoille ja kirjailijoille.

Tsukaharan veistoksissa nämä viimeistä huutoa olevan teknologian arkkitehtoniset kohteet limittyvät uskonnollisiin arkkitehtonisiin kohteisiin, joita voisi luonnehtia uskonnon materialisoitumina, joissa äärettömyyttä (=universumia) koetetaan ymmärtää käyttämällä geometriaa standardina.

Näyttelyn teokset näyttävät olevan kuvitteellisia monumentteja, joissa yhdistellään erilaisten artefaktien ominaisuuksia, jotka eivät ole aikaan tai kontekstiin sidottuja. Installaatio pyrkii tasapainottamaan nämä monimutkaiset kerrokset mahdollisimman minimalistisessa muodossa.

Aiko Tsukahara (b. 1980) on japanilainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänellä on Master of Arts -tutkinto Kyoto City University of Arts -yliopistosta vuodelta 2006. Hänen teoksiaan on julkisissa kokoelmissa kuten valtion ja Suomen Pankin taidekokoelmissa.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.