Henni Alftan The Missing Picture

28.9.–16.10.2016

Maalauksia elämästä ja taiteen tekemisestä.

The Missing Picture esittelee laajan kokonaisuuden Henni Alftanin maalauksia. Nämä maalaukset syntyvät maailman ja siitä jo olemassa olevien kuvien tarkastelusta. Pienet arkiset huomiot sekoittuvat ajatuksiin maalaustaiteesta; käsiä vaihtava seteli muuttuu kuvaksi siveltimen vedosta, veden pinta on yhtä itse maalauskankaan pinnan kanssa. Taiteen tekeminen ja muu elämä kutoutuvat samaksi kankaaksi. Taiteen tekeminen on tapa havainnoida, yrittää ymmärtää ja antaa merkitystä maailmalle. Löytää ikuisuus tästä hetkestä.

Alftan maalaa kuvia. Häntä kiinnostaa kuvan suhde materiaaliin joka sen konkretisoi ja tekee näkyväksi. Siksi hänen maalaustensa aiheena on yhtä lailla maalaustaide itse, eli sen historia, maali materiaalina, taulu esineenä. Hänen maalauksensa ovat rakennettuja, usein pelkistettyjä, ja se kuinka hän ne maalaa on ennalta määritelty. Maalaus ja kuva usein matkivat toisiaan.

Henni Alftan on valmistunut Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris’sta ja asuu Ranskassa. Suomessa hänen töitään on nähty mm. Galerie Anhavalla, Forum Boxissa, Galleria Huudossa sekä Amos Andersonin, Lappeenrannan ja Lahden taidemuseoissa. Viime vuonna hän työskenteli puoli vuotta ISCP:n taiteilijaresidenssissä New Yorkissa. Osa näyttelyn töistä syntyi tämän aikana.

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö ja Taike.

                                                              

The Missing Picture presents a large selection of recent paintings by Henni Alftan. These paintings come from observing the world and its already existing representations. These small perceptions of the everyday merge with reflections on painting; a bill exchanging hands becomes an image of a brushstroke, or the surface of water becomes identical that of the canvas itself. Art making and life entwine into a single web. Art making as a way of observing, of trying to understand and give meaning to the world. Finding eternity in the present.

Alftan paints pictures. She is interested in the relationship that a picture has with the material that makes it physical and thus visible. Therefore the subject of her works is also painting itself, its history, the paint as a substance, the tableau as an object. Her paintings are constructions in witch the way she paints is predetermined. Painting and picture often imitate each other.

Henni Alftan has graduated from Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris and lives in France. Her work has been seen previously in Finland at such venues as Galerie Anhava, Forum Box, Huuto Gallery, Amos Anderson Art Museum, Lappeenranta and Lahti museums of art. Last year she benefited from a 6 months artist residency at ISCP in New York. A number of works presented in this show were created during this period.

This exhibition has received the generous support of The Finnish Fund for Culture, Alfred Kordelin Foundation and The Arts Promotion Center of Finland.

                                                              

Yksityiskohdat teoksista/ Details from art works:
Eye of the Needle, 60 x 73 cm, 2016
The Apron, 65 x 81 cm, 2014
Dear Friends and Colleagues, 140 x 193 cm, 2015

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.