Vasemmalla: Yksityiskohta studiolta, Inma Herrera, 2023. Oikealla: De opere quarte diei, Nuremberg Chronicle, 1493. © Cambridge University Library.

Inma Herrera

24.5.–16.6.2024

Pyhä geometria, jossa tietyille geometrisille muodoille ja mittasuhteille annetaan symbolisia ja pyhiä merkityksiä, on pyrkinyt jo pitkään, kirjoittamisen keksimisestä lähtien, purkamaan aineellista maailmaa ohjaavia lainalaisuuksia. Kun aihetta tarkastellaan lähemmin, voidaan havainnoida myös yhtäläisyyttä ihmisen sisäisen maailman monimutkaisuuden ja avaruudellisen matematiikan mystisten ulottuvuuksien välillä –  jos siis ajatellaan, että sisäänpäin suuntautuva tutkimus ei ole pelkästään periaatteiden tutkimista tieteellisestä näkökulmasta, vaan myös pyrkimys siirtyä maailmaan, joka ylittää aineen näkyvät rajat. 

Inma Herrera tutkii näyttelyssään näiden aiheiden välisiä yhteyksiä materiaalikokeiluilla kuparin, mineraalimalmien, paperin, musteen ja muiden kemiallisten yhdisteiden kanssa ja rinnastaa teoksiin kuvia taiteen historiasta sekä tieteen visualisoimisen historista.

Inma Herrera on Helsingissä työskentelevä taiteilija. Herrera käyttää ilmaisukielenään taidegrafiikkaa, jota hän taiteellisessa työskentelyssään purkaa ja analysoi. Installaatioissaan Herrera yhdistää taidegrafiikkaa kuvanveistoon ja videoon ja luo samalla käsitteellisiä ja materiaalisia yhteyksiä. Herreralle myönnettiin vuonna 2020 Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinto ja vuosina 2017–2018 hän oli Real Academia de España en Roman residenssitaiteilija. Hänen teoksiaan on nähty viimeisimpänä mm. Helsingin taidemuseo HAMissa, Amos Rexissa, Forum Boxissa, ARCO Madridissa ja Miró Mallorca Foundationissa. 

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.