Jukka Vikberg

Horrors of War


-

ja muita pyöriviä, hengittäviä ja ihan paikallaan olevia installaatioita

Jukka Vikbergin (s. 1951) näyttely koostuu viidestä installaatiosta, jotka eivät ole poliittisia, mutta joiden myötä Vikberg pohtii mieltämme polttavia asioita kuten sodan kauheutta, ympäröivää luontoa, yksinäisyyttä ja läheisyyden tuomaa lämpöä.

”Kun tulin alalle suomalaista kuvanveistoa hallitsi vielä rankka modernismi. Työskentelin itsekin aluksi raskailla veistosmateriaaleilla kuten pronssilla ja valuraudalla. 1990-luvun alussa pidin kokonaisen vuoden tauon, kai kriisin, ja pohdin, eikö tätä mitenkään muuten voisi tehdä. Siitä lähtien olen maalannut veistoksiani, ne saattavat pitää ääntä ja liikkuakin sinne tänne. Niiden sisältämä tekniikka on yksinkertaista, mutta tekeminen on paljon hauskempaa.”

Jukka Vikberg piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Helsingissä vuonna 1988 nyt jo suljetussa legendaarisessa Galleria Strindbergissä Pohjoisesplanadilla. Nyt avautuva näyttely on Vikbergin kolmas yksityisnäyttely Galleria Sculptorissa. Tähän väliin mahtuu lähemmäs sata näyttelyä, joista yli neljäkymmentä maamme rajojen ulkopuolella, etenkin Ruotsissa.

Katso Jukka Vikbergin haastattelu tästä linkistä!


Horrors of War
and other moving, breathing and quite immobile installations

Jukka Vikberg’s (born 1951) exhibition consists of five installations that are not political but through which Vikberg ponders burning questions such as horrors of war, surrounding nature, solitude and warmth and intimacy.

”When I entered the field, Finnish sculpture was still heavily modernist. At first, I also worked with heavy sculpting materials such as bronze and cast iron. In the early 1990’s I took a break for a year, perhaps a crisis, and thought carefully if there was another way of doing this. Since then, I have painted my sculptures that sometimes make sounds or even move around. Their technique is very simple but the making is so much more fun.”

Jukka Vikberg held his first solo exhibition in Helsinki in 1988 in the legendary, since then closed, Galleria Strindberg on North Esplanade. This is Vikberg’s third solo exhibition at Galleria Sculptor. More than 100 exhibitions fit in these years, and more than 40 have taken place abroad, particularly Sweden.