Jan-Erik Andersson Kauno on kuollut

2.10.–25.10.2020

Kutsuttuna äänitaiteilija Shawn Decker

Jan-Erik Anderssonin 40-vuotista taiteilijauraa juhlistava näyttely esittelee uusia töitä, joissa hänen taiteensa tunnusomaisimmat elementit – tarinallisuus, orgaaninen muotokieli ja ornamentiikka – kohtaavat. Vaikka hänen tuotantonsa on kurottautunut eri suuntiin performansseista ja ympäristötaideteoksista video- ja mediateoksiin sekä arkkitehtonisiin tiloihin ja arkkitehtuuriin, se hahmottuu poikkeuksellisen loogiseksi jatkumoksi.

Perustavimmin tähän ovat vaikuttaneet omaelämänkerralliset syyt, joista varhaisin liittyy vaikeuteen kommunikoida ympäröivän yhteisön kanssa lapsuudessa puhjenneen vaikean änkytyksen takia. Tähän liittyy näyttelyn nimiteoskin, Kauno on kuollut, kunnianosoitus kaunokirjoitukselle nyt kun ’kaunon’ opettaminen on kouluissamme lopetettu. Kun hänelle itselleen suullinen ilmaisu oli verbaalisesti painottuneessa opetuksessa lähes mahdotonta, puhumisen korvasivat ’kaunon’ meditatiivinen rytmi sekä hänen niihin liittämänsä tarinat ja piirrokset: ”Yritin saada kaaret mahdollisimman sujuviksi ja kauniiksi”.

Kauno on kuollut -installaation perustana ovat alakouluikäisen Anderssonin ajatusmaailmaa esittelevät autenttiset 1960-luvun alun kirjoitusharjoitukset kuvituspiirroksineen. Ne todistavat siitä lapsuudelle luontaisesta esteettisestä asennoitumisesta, joka voi tarjota työkaluja tulevaisuudenkin luovuudelle, oman sisäisen maailman eheälle ilmaisulle ja ympäröivän maailman hahmottamiselle.

Aikuisen Anderssonin tuotannon ehdoton kulminaatio on Turun Hirvensaloon 2009 valmistunut, kansainvälistä huomiota saanut Life on a Leaf –talo, jonka rikas maailma jatkuu nyt nähtävissä uusissa töissä. Myös niissä näkyy tavoite luoda kokonaistaideteos; työt kasvavat digitaalisista seinäteoksista kokonaiseen sisustukseen pöytineen, kaappeineen ja keinuineen, jotka ovat syntyneet Anderssonin uuden Mutteritalo -suunnitelman myötä.

Kauneuden katoamiseen liittyvä teema jatkuu Tuli-nimisessä kokonaisuudessa, missä ympäristömme ja sivistyksemme palaa monella tasolla; on metsäpaloja, jotka uhkaavat myös vauraita asuinalueita, mutta myös vanhojen oppimiskulttuurien haalistumista, mikä näkyy muun muassa temppeleiden tummina raunioina. Muutamat temppelien hahmot Andersson on luonut digitaalisesti Jerevanin käsikirjoitusmuseossa kuvaamistaan keskiaikaisista kirjankuvituksista.

Jan-Erik Andersson syntyi Turussa 1954. Hän valmistui luonnontieteiden kandidaatiksi (1981) Åbo Akademissa pääaineinaan orgaaninen kemia, biologia, kasvitiede ja taidehistoria, mutta opiskeli samalla myös Turun piirustuskoulussa (nykyään Turun Taideakatemia), mistä valmistui 1982. Hänen oma taiteellinen työskentelynsä käynnistyi postmodernismin laveassa kehikossa 1980-luvun puolivälissä, jolloin kritiikki modernistisia taiteen autenttisuusihanteita kohtaan voimistui Suomessakin.

Anderssonin työskentelyssä on korostunut vuonna 1966 käynnistynyt yhteistyö chicagolaisen äänitaiteilija, professori Shawn Deckerin kanssa, joka on luonut äänimaailman näyttelyn Hiiri -installaatioon. Vastaavasti lähes neljännesvuosisadan kestänyt yhteistyö arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa on tuottanut eri puolille Suomea sarjan Rosegarden Art & Architecture -teoksia, muun muassa edellä mainittu Life on a Leaf -talo, joka toteutui osana Anderssonin kuvataiteen tohtorin tutkintoa ja on siitä lähtien ollut Anderssonin perheen kotina. Lähitulevaisuudessa talo toimii yhtiömuotoisena taiteen ja tutkimuksen residenssinä.

Anderssonille on myönnetty valtion taiteilijaeläke 2015. Hänen töitään on Suomen merkittävimmissä kokoelmissa. Näyttelyssä voi myös tutustua Life as Art -kirjaan (PARVS 2019), jossa esitellään Anderssonin töitä 40 vuoden ajalta.

-Marketta Haila

Kuraattori ja entinen Porin taidemuseon ja FRAMEn johtaja Marketta Haila analysoi Jan-Erik Anderssonin taiteellista tuotantoa laajemmassa artikkelissa, joka on julkaistu Jan-Erik Anderssonin kotivisuilla näyttelyn yhteydessä: Totista leikkiä ja karnevalistista kapina

Näyttelyä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus.

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 4.10.2020 klo 14–16.  

Videon toteutus ja editointi: Pia Männikkö

Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Osa 2. Tuli, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Osa 2. Tuli, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.