Kuva: Sebastian Reis.

Sebastian Reis Leviathan

3.9.–26.9.2021

Mikään voima maan päällä ei ole verrattavissa Leviathaniin, heprealaisen Raamatun Jobin kirjassa kuvattuun merihirviöön. Kulttuurihistoriassa sen voiman kuvaa on käytetty moninkertaisesti eri yhteyksissä. Sebastian Reisin näyttely Leviathan ja sen keskeinen teos, josta näyttelykin saa nimensä, yhdistää tämän kesyttämättömän voiman taiteeseen ja sen mahdolliseen hengelliseen sekä maalliseen vaikutukseen. Teoksessa taiteilijan rooli on samanaikaisesti kuolemanvakava ja totaalisen absurdi. Näyttely pyrkii tuomaan esille voiman, mikä taiteella on ollut kautta historian tarinoihin ja kertomuksiin ja sitä kautta opittuihin käsityksiin. Käyttämällä ja muuttamalla tuttuja kuvia ja sijoittamalla itsensä niihin, Reis leikkii muunneltavilla narraatiiveilla, niiden erilaisilla lopputulemilla ja vaikutuksilla niin menneeseen kuin nykypäiväänkin. Tällä tavoin Reis osoittaa, että tarinoita ei välttämättä tarvitse ottaa niin vakavasti kuin ne ensin antavat olettaa, ja että niihin liittyy lukuisia vaikuttavia tekijöitä.

Reis reflektoi Leviathan-näyttelyssä kysymyksiä representaatioista, jotka muodustuvat kulttuuristen odotusten kautta. Hänen teoksissaan aika ja sen eri skaalat ovat tärkeässä roolissa: kipsivalut ilmanvaihtoputkista muistuttavat menneen ajan fossiileja. Leikkisästi historiaa muunnellen ja sen kanssa työskennellen Reis nostaa esiin ajatuksen samanaikaisuudesta sen toistuvine muotoineen, teemoineen ja kausaliteetteineen, jotka vaikuttavat ymmärrykseemme ihmisyydestä.

Sebastian Reisin näyttely Leviathan on syntynyt uteliaisuuden kokemuksesta koskien harvemmin havainnoitua ympäristöä ja sen merkityksiä olemassaolollemme, jossa kulttuuriset havainnot muotoutuvat toistuvien, muutettavien ja tulkittavien – ja siksi (de)mystifoitujen kuvien ja tarinoiden avulla. Leviathanissa totuus ja fiktiot kietoutuvat toisiinsa, narratiivit määrittyvät uudestaan sekä keskustelevat niiden luontaisesta järjettömyydestä, minkä seurauksena asiat saattavat poiketa siitä, miltä ne ensi alkuun näyttävät.

Sebastian Reis (s. 1985, Itävalta) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa maalauksen, valokuvan ja veistosten parissa. Hänen työnsä syntyvät subjektiivisten kokemusten ja kulttuuri- ja taidehistoriallisten aiheiden yhteentörmäyksistä. Reis valmistui kuvataiteen maisteriksi Helsingin Kuvataideakatemiasta ja opiskeli Leipzigin Kuvataideakatemiassa Saksassa. Viime aikoina Reisin teoksia on ollut esillä muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa, Galeria Padassa (Portugal), Kansallishistoriallinen museo / Frederiksborgin linnassa (Tanska), Ljungberg-museossa (Ruotsi), Galleria Ars Liberassa (Suomi) sekä SÍM Galleryssa (Islanti).

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Taiteilija on tavattavissa lauantaina 4.9.2021 klo 12–14.

Video by: Pia Männikkö

Sebastian Reis: Leviathan, 2021. kuva: Aukusti Heinonen

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.