Antti Pussinen

Lissajous Figures


-

Sculptorin studiotilaan rakentuvassa näyttelyssä nähdään universumista, avaruudesta, pilvistä ja fyysikasta inspiroituneita aaltomuotofotogrammeja. Taiteilijan kehittämä tekniikka mahdollistaa ääni- ja muiden aaltomuotojen valottamisen suoraan valokuvapaperille luoden lissajous´n kuvioiden kaltaisia teoksia, joissa matemaattisuus ja kaoottisuus kohtaavat orgaanisella tavalla.

Kuva: Antti Pussinen