Maija Helasvuo

Jättömaan uni


-

Näyttelyni käsittelee välinpitämättömyyttä ja sivistyksen tietoista alasajoa. Sekä suojautumista ja kamppailua edellä mainitsemaani ilmiötä vastaan.


Maija Helasvuon veistoksissa kohtaavat ympäristöstämme nousevat ristiriitaisuudet. Teoksessa Jättömaan uni (2016–2018) on aivoja muistuttavia muotoja sijoitettu käsin veistettyjen eurolavojen päälle. Se muistuttaa jatkuvan tuotteistamisen, kaupankäynnin ja välineellisyyden seurauksista yhteiskunnassamme: yksinäisyyden, haurauden unohtamisesta ja inhimillisen kokemuksen väheksynnästä. Syntyy dialogi, jossa kohtaa merkitysten yhteenliittymä.

Tämä dialogisuus on voimavara ilmaisussa. Se mahdollistaa eri visuaalisten elementtien käytön samassa yhteydessä. Tämä avaa Helasvuon taiteeseen ilmaisullista syvyyttä. Se kohdistaa katseensa eri merkitysyhdistelmien kautta saman sisällön problematiikkaan ja käsitelty asia saa syvyyttä risteytyvien merkitysten kautta. Syntyy kiinnostavia emotionaalisia jännitteitä. Emootiot ovat merkkejä yksilön ja ympäristön tasapainotilan järkkymisestä.

Tarve palauttaa tämä tasapaino muuttaa emootion tietoiseksi ajatteluksi ja kiinnostukseksi ympäristön asioihin ja esineisiin, joiden avulla tasapainon voi palauttaa. Emootiot eivät ole autonomisia kokemuksia, vaan ne vaativat aina jonkin itsen ulkopuolisen johon ne liittyvät. Kaikki kokemukset ovat vuorovaikutusta kokijan ja jonkin hänen ulkopuolisen maailman osa-alueen kanssa ja Helasvuon taiteessa uskalletaan tuoda esiin ne elämää ylläpitävät ja uhkaavat rakenteet, joiden alaisuudessa ihminen elää elämäänsä.

Mika Karhu
Taiteen tohtori, kuvataiteilija

Maija Helasvuo (s.1968) on perinteisen puunveiston rohkea uudistaja. Hän on sekä akateemisesti koulutettu taiteilija että käsityöläinen, jonka monitasoiset teokset ammentavat arjesta ja kurottavat tematiikassaan abstraktin puolelle. Hän rakentaa teoksiaan usein arkisista puulajeista mutta käyttää myös puhallettua lasia, pronssia ja keramiikkaa. Helasvuo on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut kutsuttuna ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla 1990-luvulta lähtien. Taiteellisen työskentelyn lisäksi hän on opettanut, kuratoinut ja toiminut useissa taidejärjestöjen luottamustehtävissä. Helasvuo asuu ja työskentelee Hyvinkäällä.

Maija Helasvuo kiittää: Lasismi, Riihimäki. PäivinÖin, Hyvinkää. Anna-Stiina Korhonen, Helsinki.

Katso Maija Helasvuon haastattelu Youtube-kanavaltamme:

Videon toteutus: Kristina Sedlerova


Maija Helasvuo on tavattavissa näyttelyssään su 4.3.2018 n. klo 15.30–16.00 osana Kantakaupungin galleriakierrosta ja näyttelynsä viimeisenä päivänä su 25.3. klo 14–16.


Wasteland dreams

My exhibition deals with indifference and how civilization is knowingly shut down. And with protecting oneself and struggling against these phenomena. Works on display are from 2015–2018. As materials, in addition to different types of wood, I work with ceramics and glass.