Mediataideryhmä Kruks

Haltuunotto


-

Tervetuloa Mediataideryhmä Kruksin näyttelyn avajaisiin to 24.5. klo 17–19.
Näyttelyn avajaisten ohjelmassa Tuomo Rainion performanssi Spatial Memory Access (SMA), 2018.

Näyttelyn ohjelmaan kuuluu Tee-se-itse Ämpäritodellisuus-työpaja la 26.5. klo 12–16.
Näyttelyn taiteilijat ovat tavattavissa näyttelyssään myös su 3.6. klo 14–16.

Haltuunotto-näyttely esittelee suomalaisten mediataiteilijoiden lähestymistapoja virtuaaliseen taiteeseen. Näyttely on osa mediataideryhmä Kruksin laajempaa hanketta, joka on alkanut vuonna 2017 Sysmässä järjestetyllä ”VR taiteessa” -työpajalla ja sen demoesityksillä.

Virtuaalitodellisuuteen (Virtual Reality, VR) ja lisättyyn todellisuuteen (Augmented Reality, AR) on liittynyt paljon taiteellista kiinnostusta menneinä vuosikymmeninä. Alan kehitys etenee kuitenkin pitkälti teknologiayhtiöiden ja viihdeteollisuuden vetäminä, ja kulttuurillisia ja vaihtoehtoisia näkemyksiä ja sisältöjä on tarjolla vasta vähän. Näyttelyn tavoite on rikkoa tämä yksipuolinen kehitys ja tuoda uudet mediateknologiat taiteilijoiden käyttöön.

Näyttelyn teoksissa pohditaan mitä virtuaali- ja lisätty todellisuus ovat taiteen tekemisen materiaalina ja välineenä. Tuottavatko VR ja AR vain nopeita elämyksiä, kuten Pokémon Go -peli, vai ovatko ne myös taidetta? Mitä tämänhetkinen virtuaalitodellisuus palvelee, ja kenen tai minkä ehdoilla sitä tehdään?

Näyttelyn teokset edustavat erilaisia, osittain humoristisiakin lähestymistapoja virtuaalisuuteen. Näyttelyssä nähdään esimerkiksi muoviämpäriin tee-se-itse-hengessä tehtävät virtuaalilasit tai pahvilaatikko, jonka sisällä katsoja voi tuntea virtuaalisuuden. Media-arkeologista näkökulmaa tarjoaa 1990-luvulla tehty pioneeriteos Conversations with Angels, joka taustoittaa virtuaalitaiteessa tapahtunutta kehitystä.

Näyttelyn taiteilijat ovat Kari Yli-Annala, Tuukka Haapakorpi, Satu-Minna Suorajärvi, Andy Best ja Merja Puustinen, Tomi ja Mikko Dufva, Pasi Rauhala, sekä Pagan-työryhmä (Tuomo Tammenpää, Daniel Blackburn, Lisa Roberts). Näyttelyn ovat kuratoineet ja tuottaneet Jukka Hautamäki ja Markku Nousiainen.

Mediataideryhmä Kruks on vuonna 2015 perustettu yhteisö suomalaisille ja Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille, tutkijoille ja harrastajille jotka toimivat taiteen ja teknologian raja-alueella. Ryhmän tavoitteena on lisätä mediateknisen taiteen tunnettavuutta ja arvostusta, yhdistää alan tekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti, sekä lisätä taiteen ja teknologian vuorovaikutusta ja niihin liittyvien kysymysten tarkastelua yhteiskunnallisesti.

Kruks kiittää SKR:n Uudenmaan rahastoa tuesta.

Katso Haltuunotto-näyttelyn kuraattoreiden haastattelu tästä linkistä.


TAKEOVER

Welcome to the opening of Media art group Kruks on Thu May 24th at 5-7 pm.
The opening program includes a performance Spatial Memory Access (SMA), 2018, by Tuomo Rainio.

Bucket-VR workshop on Sat May 26th at 12-4 pm.
Artist meeting Sun June 3rd at 2-4pm.

Takeover presents different approaches to virtual art by a group of Finnish media artists. The exhibition is a follow-up to the VR in Art workshop and related demo events organised in 2017 by media art collective Kruks.

Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) have gathered extensive artistic interest in recent decades. Their development is however driven by the entertainment industry and technology companies, leaving cultural and alternative viewpoints aside. The Takeover exhibition aims to break this one-sided development and bring these new media technologies to the reach of artists.

The exhibition reflects on what Virtual and Augmented Reality are as materials and tools of making art. Are they only good for quick experiences such as the Pokémon Go game, and what is their relation to art? What purpose do they serve, and on whose terms are they produced?

The selected artworks represent different, even slightly humorous approaches to virtuality such as a do-it-yourself VR headset made from a plastic bucket or a cardboard box in which one can have bodily sensations of virtuality. The pioneering work Conversations with Angels from the 90’s provides a media archaeological perspective to the development of the field.

Artists and artist groups featured are Kari Yli-Annala, Tuukka Haapakorpi, Satu-Minna Suorajärvi, Andy Best and Merja Puustinen, Tomi and Mikko Dufva, Pasi Rauhala, and the Pagan artist collective (Tuomo Tammenpää, Daniel Blackburn and Lisa Roberts). The exhibition is curated and produced by Jukka Hautamäki and Markku Nousiainen.

Kruks is a media art collective founded in 2015 for Finnish and Finland-based professional artists, researchers and enthusiasts working in the field of art and technology. The aim of the collective is to increase awareness and appreciation of media technological art, to connect people in the field; and to enhance the interplay between art and technology, and the study of related social issues.

Kruks wants to thank Finnish Cultural Foundation, Uusimaa Regional fund for the support.