Mirimari Väyrynen

Mirimari Väyrynen


-

Näyttelyni käsittelee eroosiota rapautumisen, kulkeutumisen ja uudelleen järjestäytymisen tai paljastamisen praktiikkana. Rinnastan kyseisiä tapahtumasarjoja yhteiskuntaa ja ympäristöä koetteleviin muutoksiin. Esille tulevan installaation motiivina toimii musta marmori. Lähestyn marmoria sedimenttikivilajina sekä taiteen traditioon kuuluvana veistosten ja rakennusten materiaalina, toisin sanoen kulttuurillisena tunnusmerkkinä. Installaatio rakentuu koko ison galleriatilan lattian peittävistä maalauksista, jotka kuluvat yleisön liikkuessa niiden päällä.

Kuva: Mirimari Väyrynen