Paavo Halonen

Häpeästä ja ylpeydestä


-

Tervetuloa Paavo Halosen näyttelyn avajaisiin tiistaina 28.11. klo 17–19!

Näyttely on avoinna myös itsenäisyyspäivänä ke 6.12. klo 12–16.

Paavo Halosen näyttelyn teoksissa mikään ei ole piilotettua tai tuntematonta. Silti kaikki yllättää. Leivinlaudat, tuohikontit, vanha reki – teosten rakennustarpeet ovat menneisyydestä, jonka varaan olemme rakentaneet kertomuksen suomalaisuudesta. Halosen teokset nostavat esiin tässä ajassa vaarallisen kysymyksen; kuinka paljon meillä enää on yhteistä kansallisen menneisyytemme kanssa?

Halosen taiteen ytimessä ovat teosten yllättävät esineyhdistelmät. Installaatioissa käytettyjen esineiden itsestäänselvyys hajoaa lähemmässä tarkastelussa. Automaatiopuheen kaltaiset yhdistelmät muodostavat herkkääkin herkempiä kokonaisuuksia, joiden tarina jatkuu katsojan mielessä pitkään.

Elias Lönnroth tuohikontti selässä keräämässä runoja kansalliseepokseen on meille tuttu mielikuva, mutta kuinka moni on käytännössä koskaan nähnyt tuohikonttia. Puhumattakaan, että olisi pitänyt sitä selässään. Suomalaisuuden ikoniset artefaktit ovat jo ehtineet arkitodellisuutemme ulkopuolelle. Halosen käsissä menneisyyden esineet ovat saaneet uuden tulevaisuuden. Tuohikontti on saanut siivet, muuttunut uuden tulkinnan sikermäksi.

Häpeämme suomalaisuuttamme, koska sen ovat ottaneet omakseen ihmiset, joihin emme halua samaistua. Olemme ylpeitä suomalaisuudestamme osaamatta sanoa, mistä käytännössä olemme ylpeitä. Halosen teokset ylittävät näiden kahden tunteen välisen kivikkoisen niemen, ompelevat yhteen häpeän ja ylpeyden herkillä poeettisilla installoinneilla. Näyttely vapauttaa katsojan ottamaan agraarin menneisyytemme uudella tavalla identiteetin osaksi.

Antti Kauppinen
tietokirjailija, kirjailija, MA

Näyttelyn äänimaailma Aino Venna ja Tuomas Klaavo.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan teos- ja runokirja Häpeästa ja ylpeydestä. Kirjan runot Sanna Karlström, teokset Paavo Halonen, kuvat Ulla Kokki. Julkaisussa ja näyttelyssä nähtävissä oleva teos Lähde on toteutettu yhteistyössä Meeri Koutaniemen kanssa. Julkaisu on myynnissä Galleria Sculptorissa.

Näyttelyä on tukenut Taike. Näyttelyyn liittyvää julkaisua on tukenut Frame.


OF PRIDE AND SHAME

Welcome to the exhibition opening on Tue 28th Nov 2017 at 5–7 pm!

The exhibition is open also on Independence Day Wed 6th Dec 2017 at 12–16.

There is nothing hidden or unknown in Paavo Halonen’s works of art. Yet everything is unexpected. Cutting boards, birch bark backpacks, an old sleigh – the building materials are from the past onto which we have built the story of what Finnish means. Halonen’s works raise a dangerous question in this day and age: How much do we still have in common with our national past?

Surprising collages of objects are in the core of Halonen’s art. The objects that have been used in installations become less obvious when one takes a closer look. Unusual compositions form the most delicate entities and evoke stories that linger in the viewer’s mind for a long time to come.

Elias Lönnrot carrying a birch bark backpack, collecting poems for the national epic is a familiar image, but how many people have actually seen a birch bark backpack? Not to mention, ever carried one? The iconic artefacts of being Finnish have wondered off outside the realms of our everyday life. In the hands of Halonen, these objects from the past have gained a new future. The birch bark backpack has been given wings, and has changed into a new cluster of interpretation.

We are ashamed of being Finnish because people with whom we do not want to identify have claimed nationalism. We are proud of being Finnish without being able to tell what exactly we are proud of. Halonen’s works cross the rocky peninsula between these two emotions and sew pride and shame together in subtle and poetic installations. The exhibition allows the viewer to take our agrarian past and make it a part of the Finnish identity in a new way.

Antti Kauppinen
writer, MA

Soundscape for the exhibition by Aino Venna and Tuomas Klaavo

A publication Of Pride and Shame, featuring works of art and poems is published in connection with the exhibition. Poems by Sanna Karlström, works by Paavo Halonen, photos by Ulla Kokki. The Fount (part of the exhibition and the publication) has been realised in collaboration with Meeri Koutaniemi. The publication is available at Gallery Sculptor.

Taike has supported the exhibition. Publication was supported by Frame Finland.