Paavo Räbinä

Paavo Räbinä


-

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 25.10. klo 17–19!

Paavo Räbinän (s. 1965) teosten lähtökohtina ovat ennakkokäsitykset, vääristyneet näkemykset ja ennakkoluulot. Teoksissa käsitellään välinpitämättömyyttä ja siitä aiheutuvaa suvaitsemattomuuden kasvua, eriarvoisuutta, köyhyyttä ja siitä johtuvaa valtavaa inhimillisistä kärsimystä sekä taloudellista että sosiaalista hajaannusta. Kysymykset ”Kuka minä olen?”, ”Mikä tai kuka määrittää sen, miten minuun suhtaudutaan ja millaiset mahdollisuudet minulla on elää ja kehittyä ihmisenä?” ovat näyttelyn teoksissa vahvasti läsnä.