Paavo Räbinä

Paavo Räbinä


-

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 25.10. klo 17–19!

Paavo Räbinän (s. 1965) teosten lähtökohtina ovat ennakkokäsitykset, vääristyneet näkemykset ja ennakkoluulot. Teoksissa käsitellään välinpitämättömyyttä ja siitä aiheutuvaa suvaitsemattomuuden kasvua, eriarvoisuutta, köyhyyttä ja siitä johtuvaa valtavaa inhimillisistä kärsimystä sekä taloudellista että sosiaalista hajaannusta. Kysymykset ”Kuka minä olen?”, ”Mikä tai kuka määrittää sen, miten minuun suhtaudutaan ja millaiset mahdollisuudet minulla on elää ja kehittyä ihmisenä?” ovat näyttelyn teoksissa vahvasti läsnä.


Welcome to the opening on Thursday the 25th of October from 5 to 7 pm!

Prejudices, misconceptions and distorted perceptions are starting points for Paavo Räbinä’s (born in 1965) works. Indifference and the growth of intolerance resulting from it, inequality, poverty and the massive humane suffering caused by it, as well as socioeconomic disruption are themes for his works. Questions like ‘Who am I?’ ‘What or who defines how people view me?’ ‘What are my possibilities to live and to grow as a human being?’ are strongly present in the exhibition.