Nuutti Koskinen, Primaarisukkessio, 2023. Kuva: Aukusti Heinonen.

Nuutti Koskinen Primaarisukkessio

26.5.–18.6.2023

Galleria Sculptorissa esitettävä Primaarisukkessio on kaksikanavainen videoinstallaatio, joka käsittelee luonnon esittämisen, kokemisen ja muokkaamisen infrastruktuuria. Teoksessa merellinen kansallispuisto näyttäytyy erilaisten tuotantojärjestelmien ja ideologioiden historiallisena kudelmana.

Miten koettu maisema rajautuu ideologisesti ja ruumiillisesti, millaiset arvojärjestelmät ohjaavat tapaamme kokea, muokata ja arvottaa ympäristöämme? Saaristo on esimerkki kansallismaisemasta jossa asutus, luontoturismi rakenteineen, ”koskemattoman luonnon” ihannekuva roskankeräystiimeineen, alati läsnä oleva ihmisen vaikutus ja historia muodostavat keskenään osin yhteensopimattomia, ristiriitaisia ja toisilleen näkymättömiä saarekkeita. Kuvavirrassa maisema ja sen materiaaliset ja tuotannolliset elementit kietoutuvat yhteen hankesuunnittelun kanssa.

Biologisena käsitteenä primaarisella sukkessiolla tarkoitetaan elinympäristöjen syntymisen prosessia, jossa eliölajit valtaavat uuden, esimerkiksi maankohoamisen myötä paljastuneen maa-alueen. Sukkessiossa eliölajisto kasvaa ja muuttuu vaiheittain kunnes saavuttaa tasapainotilan elleivät olosuhteet muutu. Reippaan puutarhurin lailla ihminen puuttuu tähän parhaaksi katsomallaan tavalla, löytäen perusteen joskus välittömästä hyödystä, mutta toisinaan myös jääkauden takaa ulottuvasta moraalisesta velvollisuudentunnosta.

Nuutti Koskinen on mediataiteilija, joka työskentelee videon, valokuvan ja animaation keinoin ja näitä yhdistellen. Hänen työssään toistuvia teemoja ovat kielen käyttö, metaforat ja visuaalisen representaation semantiikka, jota sovelletaan usein ekologisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Suomen kulttuurirahasto.

– –

Tapahtumia näyttelyn aikana:

su 4.6. klo 14–16 Kantakaupungin galleriakierros. Suomenkielinen opastettu kierros alkaa Galleria Sculptorista klo 14.  Sen jälkeen kierros jatkuu Galleria G:hen, Valokuvagalleria Hippolyteen ja Sinneen. Vapaa pääsy, kierrokselle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
la 10.6. klo 13.30–15.30 Helsinki Art Walk. Englanninkielinen opastettu kierros alkaa Hippolytestä klo 13.30 ja poikkeaa sen jälkeen tm•galleriassa, Galleria G:ssä ja päättyy Galleria Sculptoriin noin klo 15.
ke 14.6. klo 15.30–17 Selkokielinen galleriakierros. Selkokielinen opastettu kierros alkaa Galleria Sculptorilta klo 15.30 ja jatkaa sen jälkeen Valokuvagalleria Hippolyteen.
to 15.6. klo 15–17.30 Kantakaupugin galleriakierros. Suomenkielinen opastettu kierros alkaa Galleria Sculptorista klo 15, minkä jälkeen vuorossa ovat Galleria Katariina, Galleria G, tm•galleria ja Galleria Halmetoja.

Galleria Sculptor osallistuu näyttelyllä Art Fair Suomi Goes Galleries -tapahtumaan, joka kutsuu yleisön viihtymään taiteen äärellä gallerioihin ympäri Suomen. 6.–18.6.2023 järjestettävässä tapahtumassa on mukana 27 galleriaa 12 paikkakunnalta.

Videoiden kuvaus ja videoinstallaation dokumentaatio: Nuutti Koskinen
Haastatteluvideon editointi: Pia Männikkö

Nuutti Koskinen, Primaarisukkessio, 2023. Kuva: Aukusti Heinonen.
Kuva: Nuutti Koskinen

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.