Lumi antaa ajalle lisää pituutta – Ajatuksia ja kokemuksia pyhyydestä

18.6.–12.7.2020

Mitä pyhyys merkitsee suomalaisille? Tarvitsevatko nykyihmiset ylipäätään ”pyhää” elämässään? Liitetäänkö pyhä uskontoihin kuuluvaksi vai voiko itsensä ei-uskonnolliseksi määrittelevällä olla pyhän kokemuksia – millaisia nämä kokemukset ovat?

Uudessa teoksessaan Lumi antaa ajalle lisää pituutta  – Ajatuksia ja kokemuksia pyhyydestä Salla Vapaavuori pohtii, mitä nykysuomalaiset ajattelevat pyhyydestä ja sen kokemisesta. Vapaavuori pureutuu erityisesti siihen, minkälaisissa yksittäisissä kokemuksissa pyhyys ilmenee suomalaisille.

Teosta varten Vapaavuori on tehnyt avoimen verkkokyselyn yhteistyössä Helsingin yliopiston professori Anne Birgitta Pessin kanssa. Kyselyn vastauksista Vapaavuori on koonnut kirjan, joka muodostaa näyttelyn ytimen. Kirja on itsenäinen taideteos, jossa on tekstin lisäksi Vapaavuoren maalauksia. Kirjoja on esillä kolme kappaletta; tekstisisältö kirjoissa on sama, maalaukset vaihtelevat kirjasta toiseen. Lisäksi teos tarjoaa katsojalle mahdollisuuden kirjata omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan pyhästä. Vastauksia kyselyyn kolmen kuukauden aikana tuli lähes 90, mikä yllätti taiteilijan – aihe ei ole helppo ja vaatii äärelleen pysähtymistä. Monet osallistujista tarttuivat aiheeseen haasteena vailla selvää vastausta. Vastauksista heijastuvat monenlaiset maailmankuvat: yksi kokee pyhää uskonnon kautta, toinen yksin luonnossa, sairaanhoitajan työssä, musiikin välityksellä, tieteessä, taiteessa, arjessa, yhdessä laulaessa, hiljaisuudessa, kuolemassa. Se, kuka määrittelee pyhän ja kenelle se kuuluu, herättää ristiriitaisia ajatuksia.

Kokonaisuudesta rakentuu tunnelmallinen installaatio, joka kutsuu katsojaa pysähtymään. Installaatio muodostuu yksityisistä tiloista, joissa on mahdollisuus hengähtää ja pohtia omaa suhdettaan pyhään.

Salla Vapaavuori (s. 1984) on vuonna 2011 Kuvataideakatemiasta valmistunut kuvataiteilija. Vapaavuoren teosten muotoa ja luonnetta määrittää pitkälti idea, ei niinkään tekniikka. Teokset ovat usein poeettisia, elämää ja sen ilmiöitä pohdiskelevia. Ne ammentavat ihmismielestä, sen tuottamista erilaisista todellisuuksista ja kuvitelmista. Vapaavuorta kiinnostaa ihmisen sisäinen maailma ja sen ilmentäminen kuvataiteen keinoin – tekstillä, valolla, äänellä, kasveilla, näkkileivällä.

Kiitokset näyttelyn tukemisesta: VISEK, Paulon Säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto

Vapaavuoren näyttely nähdään Galleria Sculptorin studiotilassa.

Haastatteluvideon toteutus: Pia Männikkö

Salla Vapaavuori, Lumi antaa ajalle lisää pituutta – Ajatuksia ja kokemuksia pyhyydestä, 2020. Kuva: Jussi Tiainen
Salla Vapaavuori, Lumi antaa ajalle lisää pituutta – Ajatuksia ja kokemuksia pyhyydestä, 2020. Kuva: Jussi Tiainen

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.