Sari Palosaari

Time is Out of Joint


-

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 30.8. klo 17–19!

Time is Out of Joint -näyttely koostuu hyvin tavallisista mutta harvinaislaatuisista, epätavallisista mutta jokapäiväisistä, tapahtumista ja eleistä. Inhimillisiä ja ei-inhimillisiä objekteja yhdisteleviin teoksiin liittyy materiaalisia prosesseja, jotka sysätään alulle ennen näyttelyn alkua ja jotka jatkuvat näyttelyn kulun aikana.

Sari Palosaarta (s. 1974) kiinnostaa materian ja merkityksen ajallisuus sekä voimat, jotka saavat aikaan muutosta. Tällä hetkellä hän kehittelee menetelmiä, joiden avulla voi sisällyttää kuvanveistoon pohjaavassa työskentelyssä muutoksen ja arvaamattomuuden osaksi teosta.

Näyttely on osa kolmevuotista Kivi, huone ja muita tekijöitä -hanketta, jota tukee Koneen säätiö. Näyttelyä tukevat myös Taike ja Uudenmaan Kulttuurirahasto.


Welcome to the opening on Thursday the 30th of August from 5 to 7 pm!

Time is Out of Joint exhibition displays very ordinary but rare, unusual but mundane, events and gestures. Humane and non-human objects come together in the artworks. In these works, material processes that are triggered even before the exhibition starts will continue throughout the exhibition.

Sari Palosaari (born in 1974) is interested in the temporality of matter and meaning and in forces that provoke change. Currently she is working on methods that will enable her to include change and unpredictability in her work which is based on sculpting.

The exhibition is part of a three years long project supported by Kone Foundation. Arts Promotion Centre Finland and The Uusimaa Regional Fund support the exhibition.