Petri Eskelinen

Social Animal


-

Tervetuloa Petri Eskelisen näyttelyn avajaisiin torstaina 23.5. klo 17–19!

Näyttelyn pääteos on ajatuskokeen kaltainen kollektiivinen ’Laumaeläin’, joka liikkuu ja elää, sen mukaan millainen määrä ihmisiä istuu rakenne-eläintä ohjaaviin istuimiin. Istuimia on 11. Se miten ihmiset liikkuvat näillä keinuvilla istuimilla vaikuttaa ‘Laumaeläimen’ kokonaisliikkeisiin. Hetkellinen elämänmuoto, Laumaeläin on kuin kävelemään opetteleva, parviälyn ohjaama vertauskuva välillämme vallitsevista järjestelmistä. Ehkä myös hetken meitä huvittava keino-elävä sirkushevonen, jonka liikkeitä on hauska seurata ilman sen syvempää suhdetta. Tai sitten väkevä tunteellinen kokous, jossa huomaamme omien liikkeittemme vaikuttavan yllättävästi toisten toimintaan. Teoksessa ei ole sähköä, vaan liikkeet on toteutettu pneumaattisesti rypsiöljyllä. Analoginen liike on mielestäni suoraa fyysistä jatkoa kehon liikkeille, toisin kuin digitaalisesti tulkittu liike kytkimin ja moottorein. Näin voisi ajatella ihmisen konkreettisesti antavan raajojensa liikkeen osaksi Laumaeläintä.

Toinen teos, Biomassa, esittää yhden makaavan katsojan kerrallaan ryhmänä mekaanisia kukkia, jotka räjähtävät elämään katsojan liikkeiden mukaan. Kehomme biomassan rasitus ekosysteemissä voidaan laskea vaikka kukkien liikkeinä, joiden hetkellinen elämä on jokaiselle katsojalle omansa, yksilöllisen kehonsa mukaan. Mittayksiköt ovat kollektiivisesti sovittuja työkaluja, ja herää ajatus, että ehkä tarvitsemme tänä luonnonmuutoksen aikana uusia mittayksikköjä ymmärtääksemme paremmin aikaamme. Teoksen kehoa tulkitsevassa istuimessa on 17 pistettä, jotka ohjaavat kukkia. Teos toimii myös ilman sähköä rypsiöljyllä.

Näyttelyn nimi Social Animal, viittaa termin suoraan suomennokseen Laumaeläimeen, mutta myös muihin konnotaatiohin, joita sanapari luo, esim. loinen voi myös olla sosiaalinen eläin, jolla on yksisuuntainen suhde isäntäänsä. Entäpä ihmisten välille syntynyt sosiaalinen rakennelma, jonka kautta viestitään, toimitaan ja päätetään. Tällainen rakennelma muodostaa ryhmän, joka voi toimia ilman, että kukaan ryhmän jäsenistä on suoraan vastuussa. Tällainen ryhmä voi saada vaikka nimen ‘päättävä elin’. Pyrin purkamaan yhä digitaalisemman maailman ongelmia analogisesti mekaanisilla veistoksilla.

Näyttelyn piirustukset luovat omaa maailmaansa luontosuhteesta, jonka muutokset alkavat näyttäytyä pelottavina ja uhkaavina. Piirustukset kuvaavat ihmisen näköhavainnon ulkopuolista luontoa, mikroskooppisena, infrapuna-aaltoina tai satelliitista nähtynä, mutta miksei myös pysätyskuvina räjähdysmäisistä luonnon liikkeistä, ikään kuin toisesta aikaperspektiivistä.

Näyttelyn takahuoneeseen tulee vielä videoteos Green Logic.

Petri Eskelinen (s.1975), on kuvanveistäjä, joka on toteuttanut useita näyttelyitä ja julkisia teoksia, mm. Helsingin uuteen lasten sairaalaan. Eskelinen valmistui Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta 2006. Eskelisen teokset pohjaavat usein keksimiseen, ongelman ratkaisuun ja mahdottomien ajatusten pelkistämiseen kolmiulotteisten teosten muodossa. Usein nämä teokset ovat mekaanisia, antaen katsojan osallistua teoksen toimintaan kehonsa liikkeillä. Toiminnallisuuden kautta teoksista tulee ikään kuin sosiaalisia kokeita, joissa teos näyttäytyy kokonaisuudessaan toiselle katsojallle, joka näkee teosta käytettävän. Tällä tavalla Eskelinen pyrkii löytämään sattumanvaraisuutta ja yllättävää elämää. Katsojasta tulee tämän satunnaisuuden moottori. Teoksia voisi kuvailla tieteellisten instrumenttien ja taideteosten välimaastoon sijoittuviksi toiminnallisiksi malleiksi, joilla varmaankin voisi jopa tutkia jotain jossain joskus.