Kuvanveistäjäliitto hakee toiminnanjohtajaa

Suomen Kuvanveistäjäliitto hakee uutta toiminnanjohtajaa 1.8.2024 eläkkeelle siirtyvän nykyisen toiminnanjohtajan työn jatkajaksi. Tarjoamme monipuolisen työtehtävän, näköalapaikan ja vaikuttajan roolin suomalaiseen kuvataidekenttään. 

Toiminnanjohtajan työnkuva on laaja-alainen. Hän vastaa siitä, että liiton toiminta on lain ja yhdistyksen tekemien päätösten sekä strategian mukaista. Hän valmistelee hallituksen kokousten ja yleiskokousten asialistat, toimii kokousten sihteerinä, kirjoittaa pöytäkirjat ja vastaa tehtyjen päätösten toteuttamisesta ja liiton strategian mukaisesta toiminnasta. Hän vastaa liiton talous- ja henkilöstöhallinnosta yhdessä hallituksen kanssa sekä liiton toiminnan operatiivisesta johtamisesta. Tehtäväkenttään kuluu toimintakertomusten ja tilinpäätösten sekä toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden valmistelu. Toiminnanjohtaja toimii henkilökunnan esihenkilönä. Hän edistää ja kehittää kuvanveistotaiteen alaa Suomessa ja sen kansainvälistymistä tekemällä sidosryhmä- ja verkostotyötä eri taide- ja kulttuurialan toimijoiden, päättäjien, rahoittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toiminnanjohtaja tiedottaa jäsenistölle alan keskeisistä asioista ja medialle liiton toiminnasta. Hän neuvoo ja avustaa jäsenistöä ja antaa neuvontaa liittyen mm. julkiseen taiteeseen, kuvanveistotaiteen hankintaan ja teosten ylläpitoon. Hän valmistelee ja avustaa Kuvanveistäjäliiton edunvalvontaa yhteistyössä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa sekä toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kuvataidejärjestöjen kanssa. Mietintöjen, lakiehdotusten, selvitysten lukeminen ja kommentoiminen sekä erilaisiin kyselyihin vastaaminen on osa työnkuvaa. 

Toiminnanjohtaja hankkii rahoitusta ja yhteistyökumppaneita liiton perustoimintaan sekä hallituksen päättämille projekteille ja hankkeille. Hän vastaa hallituksen päättämien gallerian ulkopuolisten näyttely- ja muiden hankkeiden koordinoinnista ja toteutuksesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kokemusta hallinnollista tehtävistä, nykytaiteen alan tuntemusta, taloudellista osaamista sekä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, taloushallinnon osaamista ja kokemusta yksityisen tai julkisen organisaation taloudenpidosta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Ruotsin kieli ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös kokemuksen järjestötoiminnasta, tietämyksen nykykuvanveistosta ja julkisesta taiteesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot, sidosryhmä- ja verkostokokemuksen.

Tehtävä on kokoaikainen ja alkaa 1.8.2024. Hakemus, joka sisältää 1–2 sivun mittaisen hakemustekstin,ansioluettelon ja palkkatoiveen, pyydetään tekemään yhtenä PDF-tiedostona. Kirjoita hakemukseen, miksi haet tehtävää ja omat vahvuutesi tehtävän hoitamiseksi. Noudatamme TAKUn ja Akavan Erityisalojen vähimmäispalkkasuositusta. Tehtävää on mahdollista hoitaa osittain etätyönä. Liiton toimitilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Eteläranta 12.

Kirjoita hakemussähköpostin otsikkoriville ”Toiminnanjohtaja 2024” ja nimeä PDF-tiedosto muotoon Sukunimi_Etunimi. Hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään sunnuntaina 18.2.2024 klo 23.59 mennessä sähköpostiin sculptors@sculptors.fi.

Haastattelut tehtävään järjestetään helmi-maaliskuussa 2024 ja valinta pyritään tekemään maaliskuun 2024 aikana. Haastatteluista toimitetaan tarkempaa tietoa haastattelukutsun yhteydessä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry on vuonna 1910 perustettu suomalaisten ammattikuvanveistäjien valtakunnallinen järjestö, joka edistää ja esittelee suomalaista kuvanveistotaidetta ja tilallista taidetta kotimaassa ja ulkomailla. Asiantuntijana liitto neuvoo ja tiedottaa kuvanveistotaiteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä valvoo kuvanveistäjien ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Kuvanveistäjäliittoon kuuluu n. 520 jäsentä.

Liitto ylläpitää Galleria Sculptoria ja järjestää tapahtumia, seminaareja ja näyttelyprojekteja sekä osallistuu mm. taidemessuille.

Suomen Kuvanveistäjäliitto on Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestö yhdessä Muu ry:nSuomen Kuvataidejärjestöjen liitonSuomen TaidegraafikoidenTaidemaalariliiton ja Valokuvataiteilijoiden liiton kanssa.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Hallituksen puheenjohtaja
Ville Mäkikoskela
+358 40 5320787
Soittoajat:
ma 5.2. klo 9–10 ja ti 6.2. klo 9–10

Toiminnanjohtaja
Tiina Veräjänkorva
+358 50 3601182
Soittoajat:
pe 2.2. klo 13–14, ke 7.2. klo 13–14, ke 14.2. klo 13–14

Liity uutiskirjelistalle

Tilaamalla Galleria Sculptorin uutiskirjeen saat tietoja ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.