Goro Shintami - Wind, 2006 pronssi, editio 1/10 2100 €
Katsele kaikkia teoksia