SCULPTURE EXPANDED

Taiteilijat & teokset

Sculpture Expanded – Liikkuva julkisen taiteen laboratorio -näyttelyyn valitut taiteilijat ovat: taiteilijapari Andy Best ja Merja Puustinen ja taiteilijaryhmät Forest Camp ja Pagan, sekä taiteilijat Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Timo Heino, Shoji Kato, Le Hien Minh (Vietnam), Riikka Puronen, Pia Sirén ja Denise Ziegler.

Tapahtuma on ainutlaatuinen kolmiulotteisen, tilapäisen julkisen taiteen näyttelyprojekti Helsingissä. Se pyrkii nostamaan myös Helsingin profiilia kuvataidekaupunkina. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana HAM Helsingin taidemuseo sekä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Teosvalinnat teki jury Klas Fontell (HAM), kuraattori Marie Nipper (Copenhagen Contemporary) ja kuvataiteilija Lauri Astala (Suomen Kuvanveistäjäliitto). Avoimeen hakuun tuli yhteensä 137 teosehdotusta. Ehdotuksista 40 tuli ulkomailta ja loput Suomessa asuvilta taiteilijoilta ja työryhmiltä.

Hanke on saanut Suomen Kulttuurirahastoston Taide toiseen -apurahan.

Lue lisää

Andy Best ja Merja Puustinen – Strange Fruit

Andy Best ja Merja Puustinen ovat provakiitivisiin interventioihin galleria-, museo- ja kaupunkitilassa erikoistuneita kuva- ja mediataiteilijoita. Heidän työnsä käsittelevät usein yhteiskunnallisia teemoja fyysisellä ja leikkisällä tavalla. Ideoidensa toteutuksessa Best ja Puustinen käyttävät useita eri materiaaleja, tekniikoita ja teknologiaa.

Andy Best on kuvanveistäjä, luennoitsija ja Aalto yliopiston Yhteisen opetuksen yksikön johtaja. Merja Puustinen on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtaja ja väitöskirjatutkija Taideyliopistossa.

Strange Fruit

Strange Fruit koostuu neljästä ilmatäytteisestä veistoksesta, jotka on suunniteltu installoitaviksi seinille, rakennustenpäälletaimuihinkaupunkiympäristössäoleviinrakenteisiin. Veistosten muodot viittaavat kasveihin, joiden geneettinen rakenne on muuttunut, koska ne ovat joutuneet alttiiksi maaperän saastumiselle tai radioaktiiviselle säteilylle Tšernobylin tai Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuksien jälkeen. Veistokset kiinnittävät huomion ihmisen aiheuttamiin luonnonympäristön muutoksiin, joita kaivos- ja metsäteollisuus, saastuminen ja väestön kasvu aiheuttavat.

Veistosryhmän nimi Strange Fruit viittaa Billie Holidayn tunnetun laulun ”Strange fruit hanging from the poplar trees” lyriikkaan, jossa kerrotaan lynkatuista mustista miehistä Yhdysvaltojen Etelävaltioissa. Veistosryhmä vetää nimensä kautta yhtymäkohtia nyky-yhteiskunnan radikaaleihin sosiaalisiin ja poliittisiin ongelmiin, jotka ovat oire fragmentoituneesta kulttuuriympäristöstä. Strange Fruit -veistosryhmä on oudolla tavalla kaunis, mutta samalla uhkaava ennuste tulevasta.


Forest Camp

Kuvataiteilijaryhmä Forest Camp aloitti toimintansa vuonna 1998 Punkaharjulla. Forest Campin taiteellisen voimavaran muodostaa ajatusten vapaa pallottelu, joka kumpuaa jokapäiväisen elämän ja taiteen välisistä yhteyksistä. Ryhmän tuotanto koostuu interventioista, paikkasidonnaisista installaatioista ja taiteen olemusta luotaavista teoksista ja tapahtumista. Forest Campin strategian muodostaa osin improvisaatioon perustuva anonyymi kollektivismi.

Kakutus

Osana Sculpture Expanded -hanketta ryhmä toteuttaa kesän aikana Kakutus-intervention Helsingin uimarannoilla. Interventio on aiemmin toteutettu muun muassa Mohnin saarella, Jurmalassa, Punkaharjulla, Madridissa, Acciarolessa, New Yorkissa ja Cheng Chaun saarella.


Pagan – Chrystalis

Pagan on monialainen taiteilijaryhmä, jolla on yhteensä lähes 60 vuoden kokemus elokuvasta, muotoilusta ja pelisuunnittelusta. Luontoa ja teknologiaa yhdistävät interaktiivisen median kokeilut edustavat uudenlaista julkista installaatiotaidetta.

Pagan pyrkii vähentämään teknologian mystifiointia ja korostamaan leikin mahdollisuuksia teknologian yhdistämässä maailmassa.

Chrysalis
– Muinainen lisätyn todellisuuden installaatio

Chrysalis on paikkasidonnainen lisätyn todellisuuden installaatio. Teos paljastaa juuri löydetyn suuren alkukantaisen koteloituneen organismin, joka kasvaa Helsingin kaupungin alla. Kultaisia emonsa kaltaisia miniatyyriobjekteja ilmestyy rakennusten läheisyyteen, missä suurta muuttuvaa organismia voidaan tarkastella puhelimen tai tabletin avulla. Yleisö saa myös kerätä miniatyyrejä talteen.


Anna-Kaisa Ant-Wuorinen – Autokulta

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen (s. 1957) on somerolainen kuvanveistäjä, joka myös valokuvaa ja tekee videotaidetta. Veistosten ja ympäristötaideteosten materiaaleina Ant-Wuorinen käyttää useimmiten teollisesti valmistettuja arkisia tuotteita.

Autokulta

Sculpture Expanded projektissaan Ant-Wuorinen muokkaa autosta taideteoksen.


Timo Heino – Sokea lauma

Timo Heino (s.1962) on kuvanveistäjä, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Keskeinenteema Heinon taiteessa on materiaalisen maailman tutkiminen. Hänen huomionsa keskiössä ovat aineiden historia, identiteetti ja kiertokulku sekä tavat, joilla aineiden symbolinen merkitys ja ihmisten suhde niihin ovat muuttuneet eri aikakausina. Metaforisten ja taiteellisten ulottuvuuksien lisäksi aineellisuus on hänelle tärkeää sen sosiaalisten ja poliittisten merkitysten vuoksi. Heino valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 1989 ja suoritti kuvataiteen tohtorin tutkinnon vuonna 2016.

Sokea lauma

Sokea lauma on veistosryhmä, joka muodostaa hetkellisyydessään antiteesin yhteen paikkaan pysyvästi pystytetyn, painavan veistoksen ideaalille. Lähtökohtana on mielikuva urbaaniin ympäristöön ilmestyneestä myyttisestä kulkueesta, edesmenneiden eläinten laumasta, joka kummittelee kaupunkitilassa. Teos on yhdistelmä tilapäisluonteista installaatiotaidetta, veistoseperformanssia, kaupunkitapahtumaa, mielenilmausta, karnevaalikulkuetta, kadunvaltausta ja taiteellista työmaa-aluetta.


Shoji Kato

Shoji Kato tutkii töissään kuinka ihmiset tuottavat ja ylläpitävät tiloja. Katon taiteellinen tutkimus Place of Geometry (2015) käsittelee visioiden, konseptien, tekojen, materian, teknologian ja tilapäisyyden välisiä suhteita geometristen mallien avulla. Hänen teoksiaan on esitetty kansainvälisesti ja hankittu useisiin yksityiskokoelmiin.

Shoji Kato on Helsingissä asuva Japanista lähtöisin oleva kuvataiteilija. Hän on opiskellut Purchase Collegessa New Yorkissa, Amsterdamin taideyliopistossa ja Helsingin kuvataideakatemiassa.

Teos

Adrenaliini + graniitti
Niche ja kontakti ja leviäminen

Sosiaalinen veistoksen omainen projekti, joka tapahtuu vain rajoitettuina aikoina kesän 2019 aikana.

Sosiaalinen veistoksen omainen projekti, joka tapahtuu vain rajoitettuina aikoina kesän 2019 aikana.


Le Hien Minh

Le Hien Minh (s. 1979, Hanoi, Vietnam) tutkii prosessityöskentelyn kautta muutosta, aisteja, muistoja ja materiaalisuutta. Hien Minh käyttää usein perinteistä vietnamilaista Do-paperia, jonka avulla hän luo suurikokoisia installaatioita. Hänen töissään Do-paperi toimii siltana perinteisen vietnamilaisen taiteen ja nykytaiteen, historiallisen kulttuurin ja modernin välillä.

Le Hien Minh on opiskellut perinteistä lakkamaalausta Ho Chin Minhin taideyliopistossa ja suorittanut taiteen tutkinnon Cincinnatin kuvataideakatemiassa Yhdysvalloissa. Hien Minhin töitä on esitetty merkittävimmissä museoissa ja gallerioissa Vietnamissa, Koreassa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa vuodesta 2003 lähtien. Hien Minh asuu Ho Chi Minh Cityssä Vietnamissa.

Helsingissä Le Hien Minh toteuttaa julkisen installaation, joka pohjaa vietnamilaiseen kansanperinteeseen liittyvään feminiinisen ikonografiaan.


Riikka Puronen – Eau de Sculpture

Riikka Puroselle kuvanveiston ytimen muodostaa ajattelu, kehollisuus ja aistillisuus, joita veistos voi välittää katsojalle. Veistoksen materiaalit ja mittakaava muuttuvat teosten ja ideoiden mukana. Materiaalit saavat myös uusia merkityksiä. Esimerkiksi pronssi on 2000-luvulla kierrätysmateriaalia, perinteikkään arvokkaan kuvanveisto materiaalin rinnalla.

Eau de Sculpture

Teoksessa Eau de Sculpture Puronen kutsuu katsojat veistämään ajatuksen voimalla. Teos yhdistää 3D-tulostettuja muotoja teräkseen, pronssiin ja aineettomiin elementteihin, kuten tarinaan ja muistoihin. Veistos toteutuu yhdessä osallistujien kanssa.

”Everyone is an Artist” (Joseph Beuys).


Pia Sirén – Julkiset rakennustyöt

Pia Sirén (s. 1982) on kuvataiteilija, joka rakentaa suurikokoisia tilateoksia rakennusmateriaaleista. Teoksissa telineistä ja pressuista muodostuu luontoa ja maisemia; vuoristoja, kasvillisuutta, ja metsiä. Teoksissa rakentuu keinotekoista luontoa ja tilapäistä tee-se- itse-maisemaa. Siréniä kiinnostaa maisemaan liittyvät käsitykset ja rakenteet, tilan kokemuksellisuus ja kokonaisvaltainen haltuunotto, ja materiaalien luova väärinkäyttö.

Sirénin teoksia on ollut esillä yksityisnäyttelyissä mm. Rakennustyöt Forum Boxissa 2018, Backdrop Muu Kaapeli galleriassa 2016, Evergreen Vess Galleryssä Kööpenhaminassa 2015, ja ryhmänäyttelyissä mm. AroS Triennaali Aarhusissa, Uppsalan Taidemuseossa, Varbergin Taidehallissa, MACRO Testaccio museossa Roomassa, Helsingin Taidehallissa, Mäntän Kuvataideviikoilla, ja Wäinö Aaltosen Museossa.

Sirénille myönnettiin vuonna 2013 Maecenas Killan Nuoren Taiteilijan -palkinto. Sirén on valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen Ammattikorkeakoulusta vuonna 2008 ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2012.

Julkiset rakennustyöt (työnimi)

Helsinkiin ilmestyy työmaita, joissa rakennetaan luontoa. Kyse on tilallisesta teosta, juuri tiettyyn sijaintiin suunnitellusta kaupunkitilan muutostyöstä. Teoksissa käytettävät rakennustyömaan materiaalit: telineet, huomio-aidat, vanerit, pressut ja muovit, viestittävät muutoksesta ja liikkeestä olemalla oma itsensä. Syntyy tilapäisiä fragmentteja metsästä, keinotekoista kasvillisuutta, ja häviäviä illuusioita maisemasta.


Denise Ziegler – Helmiä sioille

Denise Ziegler  on sveitsiläissyntyinen kuvataiteilija ja julkisen tilan tutkija. Hän on 1997 valmistunut taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Kuvataiteen tohtoriksi hän väitteli vuonna 2010 tutkimuksella Poeettisen piirteistä – kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa. 2015–2017 hän oli tutkijatohtorina Pori Urban Platformilla, Aalto Yliopistossa. Projektissaan Levels of Elevation – the Sublime Experience as a Method to Address Public Space Ziegler kehitti kokeellisten interventioiden avulla menetelmää julkisen urbaanin tilan ymmärtämiselle uudesta näkökulmasta.

Ziegler työskentelee veistoksen, maalauksen, installaation, videon ja piirustuksen parissa. Hänen teoksensa voivat olla myös kirjalliskuvallisia tuotoksia. Teoksissa on useimmiten jälkiä eleistä, ihmisen toiminnasta, jostakin joka on tapahtunut. Hän rakentaa uudelleen tilanteita, jotka viittaavat inhimilliseen toimintaan tai arkisiin asioihin, kuten huonekasveihin tai piha-aitoihin. Hän siirtää nämä asiat uuteen kontekstiin, mikä tuo teoksiin ristiriitaisia, ironisia ja poeettisia, joskus myös koomisia tai tautologisia piirteitä.

Helmiä sioille

Sculptor Expanded -näyttelyä varten Ziegler tekee teoksen nimeltään Helmiä sioille. Teos on luonteeltaan sekä kineettinen että ilmastollinen.