Olli Keränen

Lump


-

Information om utställningen finns på finska och på engelska.