Olli Keränens utställning Lump i Galleria Sculptor. Foto av Aukusti Heinonen.

Olli Keränen Lump

31.3–23.4.2023

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Olli Keränens utställning Lump i Galleria Sculptor. Foto: Aukusti Heinonen.
Olli Keränen, Joint, 2023 (detalj av verket). Foto: Aukusti Heinonen.
Olli Keränen, Slack, 2023, full HD video. Foto: Aukusti Heinonen.
Olli Keränen, Hammas / Tand, 2023 (på väggen). Rodny, 2023 (på golvet). Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.