Anna Rokka

She Turned Out and Tuned In


-

Utställningen består av en serie nyproducerade installationsverk och skulpturer som konstruerar en emotionell fantasi med gälla spår av den så ofta flyktiga verkligheten. Det är fyra berättelser, en rosa, två gröna och en svart som på skilda vis bearbetar oroande fenomen.

De nya verken har byggts upp av material såsom havsätet rostigt järn, alger, tyg, återanvända delar ur tidigare verk och nyproducerat material. En del av Rokkas konstnärskap visar sig genom fragmentariska element där processen och undran fortfarande är närvarande.

Rokkas installationer är utformade i direkt relation till den mänskliga kroppens deltagande. Rokka har i utställningen skapat visualiseringar om vad livet kan vara i en hyperverklighet.

Hennes konst fokuserar på installation men spänner även över skulptur, videoinstallation, performance, dans och kostymskapande. Konstnärskapet omger; science fiction idéer, transkulturella frågor, attityder, kvinnoskap.

Anna Rokka (f.1986) är född i Delsbo Sverige, bor och arbetar i Helsingfors i en av Elfvik-ateljéerna. Rokka har nedärvt konstnärskapet från familjen som i stora delar varit olika sorters skapare. Hon är utbildad på Bildkonstakademin i Helsingfors. Hon arbetar både ensam och i samarbete med andra. Rokka har under arbetsperioden med utställningen, 2020-2021, erhållit ett arbetsstipendium från Finska Kulturfonden.

Anna Rokka har visat sina verk i både gallerier och museer, till exempel Mänttä bildkonstfestival, ARCO konst mässa i Madrid (representerade Sinne), Shifting Identities grupputställning på MACRO Testaccio Rom. Rokka hedrades med Raimo Utrianien fondens årliga skulptörpris 2015.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden.