Anna Rokka

Anna Rokka


-

Anna Rokkas (f. 1986) utställning frågar oss om vi kan förstå vad verkligheten är? Intuitionen går djupare än modifierad data, förvirringen är ibland ofrånkomlig. Vi når alla nån form någon form av verklighet, olika beroende på var vi befinner oss och hur vi  kommunicerar. Rokkas utställning erbjuder en emotionell sci-fi-fantasi med gälla spår av den så ofta flyktiga verkligheten.