Foto: Aukusti Heinonen.

Anni Laakso Tottelemattomat

5.3–28.3.2021

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Foto: Aukusti Heinonen
Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Anni Laakso, Tottelemattomat, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.