Foto: Aukusti Heinonen

Sara Bjarland Avlagringar

4.3–27.3.2022

Med utställningen Avlagringar reflekterar Sara Bjarland över frågor om avfall, smuts och spår som vi som individer lämnar efter oss i vår omgivning. I ett antal skulpturer och väggbaserade verk undersöker hon hur ‘värdelösa’ material med ursprung i hushållet kan fungera som viktiga meningsbärare.

I sina verk använder Bjarland ofta bortslängda material och föremål som hon hittar på gatan. I utställningen blottas använda golvmoppar, smutsiga ventilationsrör och textil från slitna möbler och antar samtidigt estetiska former som är både vackra och frånstötande på samma gång. Till exempel har hon knutit samman hundratals använda golvmoppar till en väggrya, där både handarbete och städning –underskattat arbete som ofta utförs av kvinnor – förs samman. I ett videoverk observerar Bjarland skräphögar på gatorna i en storstad och tittaren konfronteras med konsumtionssamhällets baksida i ett oändligt flöde av trasiga inrednings-, hushållsföremål och tomma förpackningar.

Namnet avlagringar (på engelska: deposits) hänvisar både till sediment i jordskorpan, liksom lager av smuts som byggts upp i hemmet, som tvålavlagringar på duschgolvet. Denna dubbla betydelse intresserar Bjarland; hur relaterar våra personliga liv och handlingar som individer till större frågor om spår och slitage som vi lämnar efter oss på jordens yta? Smuts (eller föroreningar eller avfall) som vi försöker täcka över eller spola ner kanske inte längre syns för oss; men materia ändrar bara form och försvinner aldrig.

Utställningen har understötts av Svenska litteratursällskapet i Finland, Konstsamfundet och Greta och William Lehtinen stiftelsen.

Sara Bjarland (f. 1981, Helsingfors) bor och arbetar i Amsterdam sedan 2007. Hon har en MFA Fine Art från Slade School of Fine Art i London 2007 och 2012–13 deltog hon i studioprogrammet på Higher Institute for Fine Arts i Gent, Belgien. Till hennes separatutställningar hör bl.a.: Crumple, fail, faint, fall, på Galleri Sinne (2020), Constant Eruptions, Hopstreet Gallery, Bryssel (2020); Uncertainty and Ground Conditions, DASH, Kortrijk (2019) och Fem studier i metamorfos, Finlandinstitutet i Stockholm (2014). Till grupputställningar hör bl.a. with Love, Museum Anna Nordlander, Skellefteå (2022), Jälkiä / Impressions, Rovaniemi konstmuseum / Korundi (2021), och Cast in Eternity, Hopstreet Gallery Bryssel (2021). År 2019 var Bjarland finalist för Below Zero priset för finska konstnärer och 2020 tilldelades hon ett av Finska Konstföreningens William Thuringpris.

Möte med konstnären söndag den 6 mars 2022 kl. 14–16.

Video av Pia Männikkö

Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.
Bild: Sara Bjarland

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.