Matter in Coma 4, pigment print on aluminium Foto: Petri Kaverma

Petri Kaverma Bilsalong

28.2–22.3.2020

Besök utställningen online: https://spark.adobe.com/video/o5pDYbUA9athX

”Den mest väsentliga egenskapen hos ett fordon är rörelsen. Till och med en stilla stående bil, den aerodynamiska formgivningen eller bara däckspåren tyder på fart och färd. I mina verk granskar jag en annan slags färd genom bilsymbolik: människolivet och dess sårbarhet.

Rörelsen gör tiden synlig för oss. Då rörelsen stannar, fördröjs eller bryts föds ofrånkomligen tanken om hur tiden tar slut, tanken om döden.

Verken i serien Aineen kooma (Materians koma) zomar in på bromsspårens stumma dramatik. Medan jag bearbetade bilderna märkte jag hur både rörelse och ljud var kraftigt närvarande och frånvarande på samma gång. Bilderna var både dokument och mysterier. Namnet på serien är lånat ur Jyrki Kiiskinens diktsamling Kun elän (När jag lever, Tammi 1999).

Jag har även försökt hitta poetiska utsikter i budskapen och visualiteten i denna utslitna ”manskontext”. Dessa skiljer sig radikalt från de föreställningar och bilder som en riktig bilsalong väcker.

Videon Pesuohjelma (Tvättprogrammet) överdriver det skonsamma handtvättandet av bilen. Med ett effektmedel bekant från filmvärlden skapade jag föreställningar om de sista stunderna. Den saktade koreografin av biltvätten började likna en fumlig och vemodig dödsdans. Under neonljusets avslöjande skimmer likställdes bilen med liket eller likkistan tills hela den vardagliga tvättsysslan tedde sig besynnerligt melankolisk och rörande. Jag begrundade förhållandet mellan människa och maskin, objekten för vår omsorg och värdesättning, hur länge tvättprogrammet varar, hur länge livet varar.

Bilen på det lentikulära postkortet har hamnat i skogen. Trots den förvirrande iscensättningen signalerar bilen och föraren både om en naiv utopi kring bilism och om en oåterkalleligt förfluten tid.

Det nordiska landskapet i Kelikuvat (Väderbilder) verkar ha frusit still trots att vad som helst kan hända när som helst, och till och med eventualiteten av en olycka är närvarande. Medan de förtvivlade bromsningarna i Aineen kooma faktiskt har inträffat, låter händelserna i Kelikuvat vänta på sig. Tiden på dygnet byts men det finns ingen vetskap om det stundande, ingen säkerhet. Oftast blir det en antiklimax. Men då det händer sällan drar även en liten händelse uppmärksamheten till sig och får stor betydelse. Ett fordon eller ett djur, billyktor eller ljuset av den äntligen gryende dagen kan plötsligt komma inom synhåll.”

I Munkshöjden den 26 januari 2020

Petri Kaverma

Bildkonstnär, doktor i bildkonst Petri Kaverma (född 1963) är universitetslektor vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. I sitt konstnärliga arbete har han jobbat med begreppslig miljö- och installationskonst. Han intresserar sig i synnerhet för strategier kring framförandet av konst och konstnärlig forskning i branschövergripande samarbetsprojekt. Kaverma ser det som sin uppgift som bildkonstnär och forskare att lyfta fram bilders inverkan på teman som vi upplever som gemensamma, exempelvis vår uppfattning om döden.

Bilsalongen är öppningen till Kavermas utställningsserie Äijätrilogia – miehisen herkkyyden kuvastot (Karltrilogin – bildsamlingar om manlig känslosamhet).

Läs Pontus Kyanders text om Kavermas utställning, Ny Tid, 16.3.2020.

foto: Titus Verhe
foto: Titus Verhe
foto: Titus Verhe
Tärningar, installation foto: Titus Verhe
foto: Titus Verhe

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.