Bild: Pasi Autio

Charlotta Östlund Variationer

1.3–24.3.2024

Välkommen till vernissagen torsdagen den 29 februari kl. 17-19 i närvaro av konstnären. Östlund finns på plats på galleriet även söndagen den 24 mars kl. 14-16.

Som bakgrund till utställningsverken ligger tankar om materians och existensens ständiga förändring. Arbetet med sköra växter gör förändringsprocesserna konkret närvarande, och genom att följa omgivningens växtlighet kan man se hur något byggs upp och bryts ner. Denna förändringsprocess, som vanligtvis sker under några månader, kan i andra fall ta miljoner år, eller vara gömd inuti våra kroppar.

Flera av utställningens verk innehåller en mängd frön, en föreningspunkt där både historia och framtid ingår: exempelvis rör sig det rumsliga verket Beammed en liten materialvolym genom en stor del gallerirummet. Det engelska ordet ”beam” representerar såväl något till synes immateriellt (svenska: stråle) som ett fysiskt stöd, som möjliggör och bär upp en hel konstruktion (svenska: balk).

Sediment-serien beaktar konstnärens arbete som ett ekosystem. Genom seriens koncept har det som i arbetsprocessen vanligen fungerar som en mental process – att nya verk bygger på erfarenheter av tidigare verk – fått en konkret, fysisk form: delar av äldre verk finns med i nya verk.

Inom musiken handlar begreppet “variation” om att omforma existerande material till en ny enhet, medan det inom biologin kan handla om skillnader mellan individer inom en art. Titeln Variationer kan ses som en hänvisning till något som skiljer sig ut, samtidigt som det förutsätter att det i grunden hör samman.

Utställningen består av skulpturala verk samt en stop-motion animation.

Charlotta Östlund (1973) är född i Sverige. År 2000 blev hon magister i konst vid Konstfack, med inriktning på keramik och glas. Östlund flyttade till Helsingfors i början av 2000-talet. Hon har hållit separat- och samlingsutställningar både i Finland och utomlands, och hennes verk finns bland annat hos Kiasmas, HAMs och Statens konstverkskommisions samlingar.

Utställningen har fått stöd från Centret för konstfrämjande/Nylands konstkommission och Konstsamfundet. Konstnärens arbete har fått stöd från Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.