Lauri Anttila & Corinna Helenelund: Pimeän keskiajan valo

Corinna Helenelund Duo-utställning: Den mörka medeltidens ljus

9.8–1.9.2019

I Finska Skulptörförbundets andra Duo-utställning möts verk av Lauri Anttila och Corinna Helenelund. Inför utställningen har konstnärerna genom möten och brevväxling diskuterat kring färg, ljus och tid, och återkommit till ett gemensamt intresse för medeltiden.

För 38 år sedan skrev Anttila en artikel i tidningen Taide (1/82 ”Pimeän kuva”), som handlade om medeltida forskare i England. De var intresserade av ljusets geometriska egenskaper. Ljusets beteende, reflektioner, brytningar, gick att mäta. Forskningen om den ”mörka medeltidens” ljus har satts under lupp, och de senaste åren har gett oss ny kunskap.

Medan Anttila har återvänt till medeltida forskning kring ljus, astronomi och kartografi, har Helenelund fördjupat sig i texter av mystikern Hildegard av Bingen. Genom ett meditativt handarbete i jakt på ögats känslosinne och handens förkroppsligade tid, samt genom att resa till fots i både Anttilas och Hildegards fotspår har Helenelund närmat sig en verklighet där ande och materia är ett oåtskiljbart nätverk genomsyrat av livs- och växtkraft. I samarbetet har konstnärerna bekantat sig med varandras arbetsmetoder, Helenelund har vandrat, och Anttila har gjort ett textilverk.

I utställningen tar konstnärernas diskussioner form, och samtalet fortsätter som ett helhetskonstverk. Medeltiden har uppfattats som en mörk period, utställningen undersöker om det var så.

Laura Anttilan ja Corinna Helenelundin duo-utställning Den mörka medeltidens ljus © Titus Verhe
Foto: Titus Verhe.
Foto: Titus Verhe.
Lauri Anttila, Astrologin pöytä, 2018–2019. Foto: Titus Verhe.
Foto: Titus Verhe

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.