Lukas Malte Hoffmann, Missing U, 2023.

Lukas Malte Hoffmann Growing Pains

29.3–21.4.2024

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.