Foto: Olli Mantere.

Irma Laukkanen Hiljainen valo

1.10–24.10.2021

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Irma Laukkanen, Kohtaaminen, 2021.
Irma Laukkanen, Kohtaaminen, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Irma Laukkanen, Hiljainen valo, 2021.
Irma Laukkanen, Hiljainen valo, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Irma Laukkanen, Nostalgia, 2016.
Irma Laukkanen, Nostalgia, 2016. Foto: Aukusti Heinonen.
Irma Laukkanen, Quiet Light, 2021.
Irma Laukkanen, Quiet Light, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Irma Laukkanen, Ykseys, 2016.
Irma Laukkanen, Ykseys, 2016. Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.