Irma Laukkanen

Hiljainen valo


-

Information om utställningen finns på finska och på engelska.