Till vänster: Detalj från studion, Inma Herrera, 2023. Till höger: De opere quarte diei. Nuremberg Chronicle, 1493. © Cambridge University Library.

Inma Herrera

24.5–16.6.2024

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.