Johanna Ilvessalo, Katkennut uni, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.

Johanna Ilvessalo Katkennut uni

6.4–25.4.2021

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.