Jan-Erik Andersson Skönskriften är död

2.10–25.10.2020

Inbjuden: ljudkonstnären Shawn Decker

Med denna utställningen firar Andersson sin 40-åriga karriär som konstnär. Han visar upp nya arbeten där de kännspaka elementen i hans konst – ett berättande och organiskt formspråk, samt ett ornamentalt intresse – möter varandra. Trots att hans produktion nyfiket har sökt sig i olika riktningar, från performance, miljökonstverk och video- och media-arbeten till rumsliga installationer och arkitektur, uppvisar den samtidigt en exceptionellt logisk kontinuitet.

De mest grundläggande orsakerna till detta ligger på det personliga planet, och är kopplade till en svår stamning, som bröt ut under hans tidiga barndom. Utställningens Skönskriften är död, är en hyllning till skönskriften, som numera inte undervisas i skolorna. I Anderssons barndom var skönskriften en livsviktig motvikt till den språk- och talbaserade undervisningen där kommunikation omöjliggjordes av talstörningen. Den meditativa rytmen i upprepandet av de skrivna orden samt de små illustrationerna som Andersson bifogade, skapade ett eget mentalt rum: ”Jag försökte få de rundade linjerna så rena och vackra som möjligt”

I installationen Skönskriften är död används autentiska skönskriftsövningar, samt teckningar, som Andersson gjorde under sin tid i folkskolan under 1960-talets början. De vittnar om ett, för barndomen, naturligt och estetiskt förhållningssätt, som kan erbjuda verktyg även för framtidens skapande, för att uttrycka sin egen inre värld på ett fulländat sätt, samt att relatera sig till omgivningen.

Den vuxna Anderssons produktion kulmineras i Life on a Leaf huset på Hirvensalo i Åbo, som blev färdigt 2009, vars rika värld även kan ses i utställningens nya arbeten. I dessa syns samma strävan att skapa ett helhetskonstverk; de tvådimensionella digitala arbetena på väggarna växer ut till en hel inredning med ett bord, bänkar, ett skåp, samt en gunga, vilka alla har växt fram samtidigt som Andersson planerat sitt och familjens kommande husprojekt, Mutterhuset.

Tematiken kring Skönskriften är död fortsätter även i en helhet kallad Eld, där vår omgivning och civilisation brinner på många olika plan; vi kan se skogsbränder, som även hotar de välbeställdas områden, men även en förtvining av gamla lärdomskulturer, som syns i skepnaden av förfallna tempelruiner. Några av templen har Andersson konstruerat digitalt, där han utnyttjat bilder han tagit av medeltida illustrationer i manuskriptmuseet i Jerevan.

Jan-Erik Andersson föddes 1954 i Åbo. Han blev kandidat i naturvetenskaper med huvudämnena organisk kemi, biologi, botanik och konsthistoria 1982. Samtidigt studerade han vid Åbo ritskola (nuvarande Åbo konstakademi). 1996 inledde han sitt samarbete med ljudkonstnären och professorn vid The School of the Art Institute of Chicago, Shawn Decker, som gjort ljudvärlden för Mus-installationen. Ett motsvarande, nästan ett kvarts sekel långt, samarbete med arkitekt Erkki Pitkäranta, har fört med sig en rad projekt och byggnader inom ramen för Rosegarden Art & Architecture, bland annat det redan omnämnda Life on a Leaf huset, som även utgjorde produktionsdelen i Anderssons doktorsexamen vid Bildkonstakademin i Helsingfors och som fungerat som hem för Anderssons familj. Inom en snar framtid blir huset ett residens för konstnärer och forskare inom ramen för ett nygrundat bolag, som äger huset.

Andersson fick statens konstnärspension 2015. Hans arbeten finns i de mest betydande samlingarna i Finland. På utställningen kan man även bekanta sig med boken Life as Art (PARVS, 2019), där Anderssons arbeten under 40 år presenteras. För tillfället är Andersson affilierad postdoc forskare vid Bildkonstakademi.

-Marketta Haila

Utställningen understöds av Svenska Kulturfonden och Taike – Centret för konstfrämjande.

https://www.anderssonart.com/ 

Möte med konstnären den 4 oktober 2020 kl. 14–16.

Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Del 1. Skönskriften är död, 2020. Foto: Aukusti Heinonen.
Jan-Erik Andersson, Osa 1. Kauno on kuollut, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Del 1. Skönskriften är död, 2020. Foto: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Part 2. Fire, 2020. Photo: Aukusti Heinonen
Jan-Erik Andersson, Del 2. Eld, 2020. Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.