Foto: Aukusti Heinonen.

Helinä Hukkataival Kun katson sinua, näenkö itseni?

29.4–22.5.2022

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Foto: Aukusti Heinonen.
Helinä Hukkataival
Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.