Antti Pussinen, Lissajous Figures, 2020. © Titus Verhe

Antti Pussinen Lissajous Figures

7.8–30.8.2020

Mer information om utställningen finns på finska och på engelska.

Antti Pussinen: Lissajous Figures
Antti Pussinen, Lissajous Figures. ©Titus Verhe

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.