Antti-Ville Reinikainen, Ohjain, 2022. Foto: Antti-Ville Reinikainen

Antti-Ville Reinikainen Mestari

1.4–24.4.2022

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Antti-Ville Reinikainen, Mestari, 2022. Foto: Aukusti Heinonen
Antti-Ville Reinikainen, Automaattipiano, 2022. Foto: Aukusti Heinonen
Antti-Ville Reinikainen, Mestari, 2022. Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.