Mirimari Väyrynen

Rapautuminen


-

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Bild: Mirimari Väyrynen