Ida Brockmann, Anna-Lea Kopperi nordiSKulptur 3

29.10–21.11.2021

Den tredje utställningen i Finlands skulptörsförbunds och Nordisk kulturkontakts projekt nordiSKulptur arrangeras i november 2021 på Galleria Sculptor i Helsingfors. Årets utställning sammanför Ida Brockmanns (DK) och Anna-Lea Kopperis (FI) verk. Utställningen görs i samarbete med den danska kuratorn och konstnären Peter Holmgård.

Ida Brockmann (f. 1991) bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utexaminerad kandidat i bildkonst från Akademin Valand i Göteborg. Hon använder olika tekniker och material i sin konst, bland annat keramik, sten och video. Brockmann är intresserad av materiell kultur och de föremål som vi lämnar efter oss i vår omgivning. I sitt arbete lyfter hon fram de kulturella och samhälleliga lager som omger olika vardagliga föremål, och försöker med sin konst forma de föreställningar vi har om föremålen.

“Förhållandet mellan händerna, verktyget och digitaliseringen är den viktigaste skärningspunkten i mina verk. Vi upplever vår omgivning via våra händer. När den förhistoriska människan lärde sig att gå och resa sig från marknivån blev händerna fria. Med händerna lärde sig människan att producera stenredskap, som med årens lopp utvecklades till allt finare och mer avancerade verktyg och teknologier. I dag är smarttelefonen det primära verktyget för en del människor. I mina verk vill jag undersöka det som ligger mycket nära och är väldigt konkret, vår digitala vardag och vår upplevelse av den.”

Anna-Lea Kopperi skapar begreppskonst med olika medel. Hon är internationellt känd för sina platsspecifika miljö- och samhällsinstallationer och publika skulpturer. På den 56:e biennalen i Venedig genomförde hon miljöinstallationen Unelmien Saari. Bland hennes senaste utställningar kan nämnas Lake of Dreams i Jerevan, Univerkko i Didrichsens konstmuseums skulpturträdgård i Helsingfors och spegelinstallationerna Room of Angels och Mirrors of Times på utställningen Within Light / Inside Glass i Venedig och Lissabon. Hon har studerat bildkonst i Finland, Frankrike och Tyskland och är utexaminerad från konstakademin i Düsseldorf år 1996.

”I mina verk förenar jag rummets intryck med existensiella frågor om liv och död, tid och kontinuitet. I mitt verk på Galleria Sculptor återanvänder jag och omplacerar olika material som kommentar till det arkitektoniska, miljömässiga och andliga rummet. Med hundratals handgjorda Muranospelfragment bygger jag former och skapar reflektioner på fönsterbräden och golv. Det mörka studioutrymmet inspirerade mig till att göra en platsspecifik installation med olika spegelglas, svart kol och vita bomulstussar. Små livräddningsljus återanvända från gamla räddningsvästar bringar ljus till installationen så länge deras batterier räcker – som en påminnelse om livets förgänglighet. Av spegelrester från en glasfabrik har jag samlat ihop spegelbitar som reflekterar alla små detaljer och alla som rör sig i lokalen som ett filmband, för att stämma till eftertanke om tillvaron här och nu.”

På utställningen visas även konstnärernas gemensamma verk, som berör kommunikation över distans och tid. Det fysiska resultatet är genomfört enligt båda konstnärernas egna materialval. Samtidigt synliggör verket tidsrymden och distansen mellan konstnärerna.

Utställningens huvudfinansiär är Nordisk kulturkontakt. Anna-Lea Kopperi har också fått stöd av Suomen Kulttuurirahasto för sitt arbete.

Anna-Lea Kopperi är på plats i galleriet
på söndag den 7 november 2021 kl. 14–16
på söndag den 21 november 2021 kl. 14–16

Videointervju: Pia Männikkö

Ida Brockmanns verk. Foto: Aukusti Heinonen.
Ida Brockmann, Cutting Edge Technology, 2019, flinta, stål, 4 delar, varierande storlek. Foto: Aukusti Heinonen.
Ida Brockmanns & Anna-Lea Kopperis utställning. Foto: Aukusti Heinonen.
Anna-Lea Kopperi, Päättymätön todellisuus, 2021, återanvända speglar, kol, bomull, lampor från flytvästar. Foto: Aukusti Heinonen.
Anna-Lea Kopperi, Päättymätön todellisuus, 2021, återanvända speglar, kol, bomull, lampor från flytvästar. Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.