Páll Haukur och Pia Männikkös utställning nordiSKulptur.

Páll Haukur, Pia Männikkö nordiSKulptur

1.11–24.11.2019

Nordisk kulturkontakts och Finska Skulptörförbundets nya treåriga utställningssatsning nordiSkulptur lyfter fram nordisk nutidsskulptur och nya intressanta konstnärer. I projektets första samutställning möts isländska Páll Haukurs och finska Pia Männikkös verk.

Páll Haukur vill med sin konst observera och dekonstruera objektet. Han ser skulpturen som en spänning mellan fysiken och materialet, som ett samband mellan olika ting. Genom att ställa olika objekt sida vid sida och utnyttja såväl naturmaterial som fabriksframställda material, skapar Haukur med sin konst miljöer där betydelserna hela tiden förändras. Slutresultatet är ofta en estetisk upplevelse som uppmanar betraktaren att hela tiden ompositionera sig själv i förhållande till det betraktade objektet.

Pia Männikkös konstnärskap utgår från samspelet mellan kroppsligheten och rummet. Hon är intresserad av hur vi uppfattar vår omgivning och inspireras av fenomen och storleksskalor i naturen och inom fysiken. Den kroppsliga kopplingen mellan betraktaren och verket är viktig för Männikkö och hon försöker bygga upp verk som betraktaren kan gå in i och omslutas av. Männikkö bygger ofta skulpturer som växer eller förändras med tiden, och testar nyfiket på nya material och tekniker.

Nordisk kulturkontakt är huvudfinansiär för utställningen. Pia Männikkös deltagande i utställningen har fått stöd från Centret för konstfrämjande.

Páll Haukur riktar ett särskilt tack till Gulli Mári och Pia Männikkö till Helsinki Hacklab.

– –

Páll Haukur är utexaminerad från California Institute of the Arts 2013 och från Islands konsthögskola 2008. Hans verk har nyligen ställts ut på en separatutställning på galleri Kling og Bang, på Reykjaviks konstmuseum samt på en grupputställning på Reykjavik Arts Festival. Vid sidan av sitt konstnärskap arbetar Páll Haukur som docent på Islands konsthögskola.

Pia Männikkö utexaminerades från Bildkonstakademin år 2014 och från The Glasgow School of Art 2010. Männikkös verk har sedan 2004 ställts ut både i Finland och utomlands, bland annat på Kiasma, EMMA, bildkonstveckorna i Mänttä, Örebro OpenART-biennalen i Sverige, Armory Gallery i Sydney, konstmuseerna i Lahtis och Rovaniemi och på Galleri Huuto i Helsingfors. Männikkös första permanenta offentliga verk invigdes 2018 i Göteborg. Hennes verk finns i bland annat Kiasmas och statens konstsamlingar.

nordiSkulptur är Finska Skulptörförbundets och Nordisk kulturkontakts gemensamma satsning som genomförs 2019–2021 genom tre utställningar. En gång per år verkställs en gemensam utställning för två nordiska skulptörer i samarbete med olika nordiska samarbetspartners. Den första utställningen är ett samarbete med Islands skulptörsförbund (Myndhöggvarafélagið í Reykjavík). Under projektets gång koordinerar Finska skulptörförbundet också utställningsmöjligheter i Norden för sina medlemmar.

Evenemang under utställningsperioden:

Fredag 1.11 2019 kl. 16–18 ordnas ett samtal mellan Pia Männikkö och Páll Haukur. Diskussionen modereras av Finlands Konstnärsförbunds verksamhetsledare Annukka Vähäsöyrinki. Diskussionen är på engelska och pågår ungefär en timme varpå publiken fritt kan bekanta sig med utställningen fram till kl. 18.

6.11.2019–8.1.2020 Pia Männikkös skulptur Hidastus ställs ut i skyltfönstret på Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9. Verket är uppbyggt av klädesplagg och bambukäppar.

Páll Haukur: the honey in the lion´s head (2019), installation.
Páll Haukur, the honey in the lion's head (2019), installation.
Pia Männikkö, Phaser (2018–2019), vinyl mesh, wood, metal, electronics.
Pia Männikkö, Kamara (2019), lera, trä.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.