Till vänster Kim Hankyul, The Temple of the Golden Pavillion (detalj), till höger Minna Kangasmaa, Scream of a Butterfly II (detalj).

Kim Hankyul, Minna Kangasmaa nordiSKulptur 2

4.9–27.9.2020

Nordisk kulturkontakts och Finlands skulptörsförbund treåriga nordiSKulptur-projekt fortsätter med Kim Hankyuls och Minna Kangasmaas gemensamma utställning. Syftet med utställningsprojektet är att föra samman nordiska skulptörer. Denna omgång var det medlemmar i Norsk Billedhoggerforening och Finlands skulptörsförbund som inbjöds att ansöka till utställningen nordiSKulptur 2020.

Kim Hankyul arbetar primärt med ljudinstallationer och som ljudkälla i hans verk fungerar ofta trämaterial i kinetisk eller motoriserad rörelse. Hankyul gör på Sculptor en ny version av ljudinstallationen The Temple of the Golden Pavilion, som han visade på Bergens konsthall 2019. Installationen består av flera olika ljudskulpturer som alla framkallar ljudet av eld. Verket har inspirerats av Yukio Mishimas bok med samma namn.

Minna Kangasmaa undersöker i sin konst vår tids ekologiska kris och vårt förhållande till den materiella världen. I sina verk söker hon alternativa sätt att förstå jordklotet som en mötesplats mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Kangasmaa ställer ut sin installation Scream of a Butterfly II vars centrala material är silke. I verket har Kangasmaa konstruerat silkeslarvens imaginära skrik som ett hommage till silkeslarven, en art som varit i människans tjänst i årtusenden.

Nordisk kulturkontakt är huvudfinansiär för utställningen.

Kim Hankyul är hemma från Sydkorea och är numera bosatt i Bergen. Hans verk har ställts ut bland annat på Bergens konsthall (2019), Bergen Center for Electronic Art (2019), Lydgalleriet i Bergen (2019), Doosan Art Center i Seoul (2018) och Unoffical Preview Gallery i Seoul (2017).

Minna Kangasmaa är född i Uleåborg där hon nu också bor och arbetar. Hennes verk har ställts ut både på grupputställningar och separatutställningar i Finland och utomlands, bland de senaste kan till exempel noteras Poriginal-galleriet i Pori (2020), Bildkonstveckorna i Mänttä (2019), MUU Kaapeli-galleriet i Helsingfors (2019) och Gamla rådhusets galleri i Åbo (2017).

Foto: Aukusti Heinonen
Minna Kangasmaa, Scream of a Butterfly, 2017. Kuva: Aukusti Heinonen
Minna Kangasmaa, Scream of a Butterfly, 2017. Foto: Aukusti Heinonen
Kim Hankyul, The Temple of the Golden Pavillion, 2019. Kuva: Aukusti Heinonen
Kim Hankyul, The Temple of the Golden Pavillion, 2019. Foto: Aukusti Heinonen
Kim Hankyul, The Temple of the Golden Pavillion, 2019. Kuva: Aukusti Heinonen
Kim Hankyul, The Temple of the Golden Pavillion, 2019. Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.