Foto: Kim Jotuni.

Kim Jotuni Olemus ja elämä

5.2–28.2.2021

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Kim Jotuni, Forest 2.0, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Kim Jotuni, Forest 2.0, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Kim Jotuni, Forms 1-3, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Kim Jotuni, Forms 1-3, 2021. Foto: Aukusti Heinonen.
Kim Jotuni, Olemus ja elämä, 2021. Kuva: Aukusti Heinonen
Kim Jotuni, Olemus ja elämä, 2021. Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.