Wind-water installation in the making by Antti Maasalo.

Antti Maasalo On aika

27.11–20.12.2020

Mera information om utställningen finns på finska och på engelska.

Antti Maasalo, On aika, 2020. kuva: Aukusti Heinonen
Antti Maasalo, On aika, 2020. foto: Aukusti Heinonen
Antti Maasalo, On aika, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Foto: Aukusti Heinonen
Antti Maasalo, On aika, 2020. Kuva: Aukusti Heinonen
Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.