Kristina Sedlerova Villanen, PASSENGER XXI, 2019/2023. Foto: Aukusti Heinonen

Marjatta Oja, Kristina Sedlerova Villanen Passenger Elevator

4.8–27.8.2023

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Ovan: En del av Kristina Sedlerova Villanens verk Tell me more, 2022/2023. Nedan: Marjatta Oja, Sound Recordings in Kalasatama, 2023. Foto: Aukusti Heinonen.
Marjatta Oja, Video Wall, 2023. Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Marjatta Oja.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.