Nuutti Koskinen, Primaarisukkessio, 2023. Foto: Aukusti Heinonen.

Nuutti Koskinen Primaarisukkessio

26.5–18.6.2023

Information om utställningen finns på finska ock på engelska.

Nuutti Koskinen, Primaarisukkessio, 2023. Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Nuutti Koskinen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.