SET, 2022, faner, virke, akryl, byggplast, alkyd målarfärg. Bild: Aukusti Heinonen.

Pia Sirén SET

5.2–27.2.2022

SET är ett omfattande rumsligt verk där målade fanerstrukturer bildar skikt i utrymmet som betraktaren får röra sig bland. Verket är en tillfällig iscensättning, en konkretisering av drömmar och föreställningar. I fokus står verkets fysiska gest som betonar konstnärens och betraktarens närvaro och relation till utrymmet och världen.

Sirén fortsätter att behandla tankar kring natur, rumslighet och närvaro samt de konstruktioner som förknippas med landskap. Den rumsliga skissen an virke och målade ytor är ett slags förslag; här skulle man kunna föreställa sig denna typ av landskap, växt, eller träd. Vår värld formas alltmer av människan, och naturen och landskapet ses genom våra egna nyttor som bakgrundskulisser till livet. En kuliss är både ett fysiskt scenobjekt och något som är synligt för andra; något som ger en förbättrad bild av verkligheten. Också inom selfie-kulturen erövras, avgränsas och förbättras landskapet, och världen omkring oss blir bakgrundsfonder för våra självporträtt.

Traditionellt sett är målningar ett slags fönster som flyttar betraktarens tankar till en plats som konstnären valt. I SET förflyttar Sirén hela betraktaren till sin självbyggda miljö. Liksom botaniska trädgårdar runt om i världen är detta en konstgjord collageaktig representation av naturen. Träden och växterna väljs ut efter konstnärens egna preferenser och är baserade på modellbilder från bildbanker på nätet, som bl.a. arkitekter använder i sina 3D-skisser. Sirén överför sin personliga längtan till resor och natur via verket till utrymmet. Syftet är inte att bygga en illusion av naturen, utan att materialisera självaste strävan till att återskapa den.

Pia Sirén (f. 1982) skapar storskaliga tillfälliga landskap med vanliga byggmaterial, såväl som skulpturer, performativa projekt och samarbetsprojekt. Hennes verk, realiserade både inom- och utomhus, är ofta rumsligt och materiellt engagerande installationer man kan gå in i och bli en del av. Sirén har avlagt sin MFA vid Bildkonstakademin år 2012. Hon har deltagit i ett flertal solo- och grupputställningar både i Finland och internationellt.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

Möte med konstnären söndag den 27 februari 2022 kl. 14–16

SET, 2022. Foto: Aukusti Heinonen.
SET, 2022. Foto: Aukusti Heinonen.
SET, 2022. Foto: Aukusti Heinonen.
SET, 2022. Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.