Lähikuva Camilla Edström Ödemarkin puusta tehdystä teoksesta.
Kuva suun anatomiaa tutkivasta puuveistoksesta. Kuva: Camilla Edström Ödemark.

Camilla Edström Ödemark Transformers

30.9–23.10.2022

Varmt välkommen till Camilla Edström Ödemarks “Transformers”, en utställning som utgår från en serie skulpturala verk som skapats särskilt för Sculptor. Verken utforskar processer som på olika sätt ifrågasätter kroppars självständighet och integritet.

Edström Ödemarks konstnärskap utforskar gränsområden där två materiella eller teoretiska kroppar sammansmälter. Dessa områden kan föreställas som ett varken-eller; ett potential och ett brott ut ur dikotomiernas begränsningar. Som en central idé framträder begreppet transkorporalitet, en teori som redogör för hur kroppar är förbundna genom en ständigt pågående rörelse in i och genom varandra. Vi delar en kladdig värld, befolkad av porösa kroppar, där hemvister och ursprung kan bestämmas beroende på vilka främmande ämnen som återfinns i dem; halter av mineraler, toxiner och olika industriellt framtagna sammansättningar skvallrar om varifrån vi kommit och hur vi rört oss genom våra liv. På samma vis pågår ständiga flöden, utbyten och interaktioner mellan den egna människokroppen och andra varelser i form av mikroorganismer och parasiter. Verkligheten verkar ignorera vår mänskliga tendens till att dela in världen i motsatspar; i min kropp och din, i det organiska och det icke-organiska, i subjekt och objekt. Sömlöst sluter alltet upp i sig självt medan mänskan primitivt drar gränser mellan svart och vitt.

I “Transformers” använder Camilla Edström Ödemark de dolda rummen i kroppens matsmältningssystem och munnens anatomi som motiv för skulpturer i trä. Tarmsystemens transformativa krafter öppnar upp mot en process som är livgivande samtidigt som den är nedbrytande; en plats där två sammansättningar löses upp och sammansmälter med varann. En kropp förblir vid liv genom att en annan tas upp med hjälp av tarmens flora av mikroorganismer. Trots dessa komplexa processer uppfattar vi vår kropp som vår egen och med absolut integritet, medan konstnären vill lyfta upp potentialen i ett delat rum; vad sker med begrepp som ansvar och samlevnad när vi ser in i en transkorporal värld?

Arbetena är utförda i rutten björk som fortfarande bär spår av de insekter och svampar som livnärt sig på den. Långt efter att konstnärens händer lämnat dem, fortsätter skulpturerna att långsamt sönderfalla och förändras. Materialet ingår i och utsätts för den historia som det förmedlar.

Utställningen genomförs med stöd av Taike – Centret för konstfrämjande, Svensk Kulturfonden och Norsk Kulturråd. Ett särskilt tack till Ove Nordström, Hammarhugg och Conny Häger, och Timmerhuset.

Camilla Edström Ödemark (f. 1985, Åland) utexaminerades 2020 från Kunstakademiet i Oslo, där hon för närvarande är baserad. Hon har en tidigare BFA från Konstfack, Stockholm. Hennes arbeten har visats på bland annat Gävleborgs Länsmuseum (SE), Sinne (FI), BOA (NO), Nitja senter for samtidskunst (NO), Norsk Billedhoggerforening (NO), Bærum Kunsthall (NO), Konsthallen Meken (SE) och OK Corral (DK). Edström Ödemark har medverkat i en rad residensprogram, varav FAIR FABRIKKEN (2021) i Köpenhamn är den senaste. Hon har tidigare varit med och drivit det konstnärsdrivna galleriet Galleri CC i Malmö och är sedan 2021 lärare på Kunstskolen i Stavanger.

Camilla Edström Ödemark kommer att presentera sin utställning:
på engelska, lördagen den 1 oktober 2022 kl 13
på svenska, söndagen den 2 oktober 2022 kl 13

Chamber Plague I-XIII, 2022. Kuva: Aukusti Heinonen
Utan titel, 2022. Foto: Aukusti Heinonen
Foto: Aukusti Heinonen

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.