Lähikuva Camilla Edström Ödemarkin puusta tehdystä teoksesta.

Camilla Edström Ödemark

Transformers


-

Camilla Edström Ödemarks (f. 1985, Åland) konstnärskap utforskar gränsområden där två materiella eller teoretiska kroppar sammansmälter. Dessa områden kan föreställas som ett varken-eller; ett potential och ett brott ut ur dikotomiernas begränsningar.

Som en central idé framträder begreppet transkorporalitet i Edström Ödemarks utställning “Transformers”. Utställningen utgår från en serie skulpturala verk som skapats särskilt för Sculptor. Verken utforskar processer som på olika sätt ifrågasätter kroppars självständighet och integritet.

Transkorporalitet är en teori som redogör för hur kroppar är förbundna genom en ständigt pågående rörelse in i och genom varandra. Vi delar en kladdig värld, befolkad av porösa kroppar, där hemvister och ursprung kan bestämmas beroende på vilka främmande ämnen som återfinns i dem; halter av mineraler, toxiner och olika industriellt framtagna sammansättningar skvallrar om varifrån vi kommit och hur vi rört oss genom våra liv.

Camilla Edström Ödemark utexaminerades 2020 från Kunstakademiet i Oslo, där hon för närvarande är baserad. Hon har en tidigare BFA från Konstfack, Stockholm. Hennes arbeten har visats på bland annat Gävleborgs Länsmuseum (SE), Sinne, BOA (NO), Nitja senter for samtidskunst (NO), Norsk Billedhoggerforening (NO), Bærum Kunsthall (NO), Konsthallen Meken (SE) och OK Corral (DK). Edström Ödemark har medverkat i en rad residensprogram, varav FAIR FABRIKKEN (2021) i Köpenhamn är den senaste. Hon har tidigare varit med och drivit det konstnärsdrivna galleriet Galleri CC i Malmö och är sedan 2021 lärare på Kunstskolen i Stavanger.

Utställningen genomförs med stöd av Taike, Svensk Kulturfond och Norsk Kulturråd. Ett särskilt tack till Ove Nordström, Hammarhugg och Conny Häger, Timmerhuset och Oskar Öflunds Stiftelse.