Foto: Aukusti Heinonen.

Riikka Puronen Tre berättare

24.11–17.12.2023

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Bild: Riikka Puronen

Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.